Main Menu
User Menu

Úřad vojenského přidělence v Bělehradě [1919-1939]

Office of Military Attaché in Belgrad


REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ ÚŘAD VOJENSKÉHO PŘIDĚLENCE V BĚLEHRADĚ
Datum vzniku 01.09.1919
Předchůdce ---
Datum zániku 03.1939
Následovník ---
Nadřízené velitelství 09.1919-10.1919 Štáb hlavního velitelství
10.1919-06.1922 Hlavní štáb branné moci
06.1922-01.1927 Zahraniční oddělení presidia ministerstva
01.1927-09.1938 Hlavní štáb brané moci
09.1938-10.1938 Štáb hlavního velitelství
10.1938-03.1939 Hlavní štáb branné moci
Dislokace 09.1919-03.1939 Bělehrad
Vojenští přidělenci 09.1919-04.1925 Melichar, František
04.1925-09.1925 neobsazeno
09.1925-09.1927 Mézl, Ondřej
09.1927-09.1930 Vyčítal, Rudolf
09.1930-09.1935 Hájek, František
09.1935-05.1938 Malý, Josef
05.1938-03.1939 Knížka, Karel
Oblast působnosti 09.1919-01.1929 Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
01.1929-03.1939 Jugoslávské království
06.1922-03.1939 Řecké království
Prameny
Literatura Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Urad-vojenskeho-pridelence-v-Belehrade-1919-1939-t46217#289195Verze : 0
MOD