Main Menu
User Menu

USA - R390 (krátkovlnný prijímač)

R390 je prijímač vyvinutý ako náhrada vojnových komunikačných prijímačov. Oproti predchádzajúcim prijímačom má odčítanie frekvencie kvázidigitálne. Rozsah v MHz sa zadáva jedným gombíkom, a ladenie v rozsahu 1 MHz sa robí ďalším, pričom frekvencia je zobrazovaná mechanickým počítadlom. Napriek pomerne veľkej zložitosti ide o spoľahlivý a výborný prijímač.


Rozsah: 0,5 až 32 MHz
Citlivosť: lepšia ako 1 uV
Prevádzky: A1, A2, A3, A3j
Napájanie: 115 a 230 V 48 až 62 Hz
Zdroj: www.vmarsmanuals.co.uk
URL : https://www.valka.cz/USA-R390-kratkovlnny-prijimac-t82362#301759Verze : 0
MOD