Main Menu
User Menu

UKR - Ivčenko AI-222-28

Ивченко АИ-222-28

Motor je vyvinutý z verzie AI-222-25.


Dĺžka - 2020 mm
Priemer motora - 630 mm
Hmotnosť - 520 mm
Merná spotreba 0,67 kg/kgf-hr
Obtokový pomer 1,13:1
Vstupná teplota turbíny - 1320°C
Max. vzletový ťah - 27,74 kN


Zdroj:
https://aviaros.narod.ru/ai-222.htm
URL : https://www.valka.cz/UKR-Ivcenko-AI-222-28-t159490#486558Verze : 1
MOD