Main Menu
User Menu

U Thant

Generálním tajemníkem OSN od listopadu 1961 (po smrti jeho předchůdce, zvolen v listopadu 1962) do prosince 1971


Více informací ?
URL : https://www.valka.cz/U-Thant-t15028#56497Verze : 0
MOD
Narozen roku 1909. Studoval na univerzitě v Rangúnu a poté pracoval ve školství na řadě významných funkcí. Za druhé světové války patřil k čelným organizátorům partyzánského hnutí a po válce byl jedním z předáků Antifašistické lidové ligy svobody. V 50.letech byl osobním tajemníkem barmského premiéra U Nua, roku 1957 se stal stálým delegátem Barmy v OSN a zároveň byl zvolen předsedou Výboru pro alžírskou otázku afroasijské skupiny. Poté byl členem komise OSN pro Kongo. V září 1961 byl zvolen úřadujícím generálním tajemníkem OSN a po svém zvolení gen. tajemníkem OSN v listopadu 1962 vykonával tuto funkci 9 let. Po odchodu z OSN byl činný v několika mezinárodních komisích, od roku 1973 byl předsedou Světové federace sdružení pro OSN. Zemřel v New Yorku v roce 1974.
URL : https://www.valka.cz/U-Thant-t15028#56541Verze : 0
Fotografie
U Thant - zdroj:wikipedia.org

zdroj:wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/U-Thant-t15028#210642Verze : 0