Main Menu
User Menu

Triangularizace

Triangularization

Česky:
Czech:
Triangularizace
Anglicky:
English:
Triangularization
Další názvy:
Other names:
- -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Triangularizace-t198754#569810Verze : 0
MOD
Označuje se tak přechod ze čtvercového (čtyřkového, 1-2-4, 2+2) uspořádání na trojúhelníkové (trojkové, 1-3) uspořádání. Příkladem je reorganizace amerických divizí v období před vstupem a po vstupu USA do druhé světové války. Pěší divize sestávaly do té doby ze dvou pěších brigád po dvou podřízených pěších plucích. Divize tedy disponovala čtyřmi pěšími pluky. Při triangularizaci byla brigádní úroveň zrušena a současně jeden pluk vyjmut z podřízenosti divize. Ta tedy měla nově jen tři podřízené pěší pluky.
URL : https://www.valka.cz/Triangularizace-t198754#569811Verze : 1
MOD