Main Menu
User Menu

Tomáš Pernis

Diskuse
Komentare k clankum tohoto autora ...
URL : https://www.valka.cz/Tomas-Pernis-t13710#50674Verze : 0
MOD
Tomáš Garrigue Masaryk - politik


Pěkný článek. Jen něco málo bych rád doplnil:
V některých pramenech se původní příjmení Masaryka uvádí i jako Masařík. Škoda, že v článku je opomenuta jeho účast v Hilsneriádě, kdy šel doslova "proti všem". Byla to neméně významná záležitost, jako jeho účast na odhalení nepravosti rukopisů.
Československé vojsko v Rusku existovalo již dávno před příjezdem Masaryka do Ruska. Již od srpna 1914 existovala Česká družina, jejíž počáteční stav 716 mužů se brzy rozrostl na počet, přesahující tisícovku. Tato jednotka se v únoru 1916 stala 1. čs. střeleckým plukem. Následně vznikl 2. čs. střelecký pluk a brzy začal vznikat 3. čs. střelecký pluk. tím byly položeny základy Československé střelecké brigády, která se 2.7.1917 vyznamenala u Zborova. O vznik čs. vojska v Rusku se zasloužil především V. Vondrák, L. Tuček, gen. Červinka. V září 1914 vznikla jedna česká jednotka i na západní frontě. V rámci 2. pochodového pluku Cizinecké legie vznikla známá Compagnie "Nazdar!" (Rota Nazdar!), která se později proslavila heroickým bojem 9.5.1915 u Arrasu, kde vykrvácela.
URL : https://www.valka.cz/Tomas-Pernis-t13710#50731Verze : 0
V jedné větě mi vypadla dvě písmenka, věta: I když podvratné tendence nezmizely...


Pavle, dík za doplnění informací o našich vojácích v Rusku a Francii.


Hilsneriáda měla svůj politický význam. Masaryk však vstoupil do politiky díky aféře s rukopisy. Samozřejmě to doplním alespoň citací z Encyklopedie DIDEROT.


hilsneriáda, justiční aféra z roku 1899 spojená s obviněním Žida L. Hilsnera (1877 – 1928) z rituální vraždy. Při prvním procesu tisk vyprovokoval protižidovskou hysterii ve veřejném mínění i v zákonodárných sborech a Hilsner byl bez přímých důkazů odsouzen k trestu smrti. Jeho obhájce ex offo a T. G. Masaryk se snažili demytizovat pověry o rituálních vraždách a usilovali o revizi procesu. V roce 1901 změnil císař František Josef I. trest na doživotí; nový proces nechtěl připustit, patrně z obavy před pogromy (vyjádřil politování nad protižidovskými excesy). 1918 Hilsner omilostněn císařem Karlem.
URL : https://www.valka.cz/Tomas-Pernis-t13710#50874Verze : 0