Main Menu
User Menu

Típú

Sultán Típú, kníže z Maisúru


(1753 - 1799)Otec sultána Tipúa Alí chán byl doborodruh, který si založil vlastní stát poté, co s pomocí žoldnéřů svrhnul maisúrský vládnoucí rod. Během své vlády vedl několik válek s Angličany. Típú pak otcovo dílo zvelebil a vytvořil z malého knížectví nejbohatší stát v Indii. Rozvíjel obchod, hedvábnictví a lov perlorodek, na který zřídil státní monopol. Jeho stát měl dokonalou administrativu a systém výběru daní. Většinu prostředků, které takto získal věnoval "Maisúrský tygr" - jak si sultán začal říkat, na vybudování moderní armády, jejíž výzbroj, munice, zásobování a intendanční služba napodobovala a v mnohém i překonala evropské vzory.


Maisúr představoval na konci 18. století hrozbou nejen pro sousední indické státy, ale především pro Brity a to zejména poté, co Típú začal jednat o spojenectví s napoleonskou Francií. Britský premiér William Pitt byl nucen podniknout proti maisúrskému sultánovi v roce 1799 vojenské tažení, které skončilo dobytím Maisúru a smrtí sultána při obléhání jeho hlavního města.
URL : https://www.valka.cz/Tipu-t24220#90385Verze : 0