Main Menu
User Menu

Tille, Cyril

     
Příjmení:
Surname:
Tille
Jméno:
Given Name:
Cyril
Jméno v originále:
Original Name:
Cyril Tille
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.08.1868 Tábor /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Tille-Cyril-t108472#384924Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Tille
Jméno:
Given Name:
Cyril
Jméno v originále:
Original Name:
Cyril Tille
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1878-DD.06.1886 Státní reálka, Tábor
DD.10.1886-DD.07.1888 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.10.1889-DD.05.1891 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1888-DD.05.1889 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.06.1891-DD.04.1893 Škola pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1889 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1893 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 plukovník auditor rakousko-uherské branné moci
25.02.1919 plukovník justiční služby
19.07.1923 generál justiční služby V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál justiční služby
01.06.1926 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1888-DD.11.1888 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 28, Praha
DD.11.1888-DD.05.1889 vojenské studium, Praha
DD.05.1889-DD.09.1889 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 28, Praha
DD.06.1891-DD.04.1893 vojenské studium, Wien
DD.04.1893-DD.06.1893 vyšetřující soudce posádkového soudu, Wien
DD.06.1893-DD.05.1895 vyšetřující soudce posádkového soudu, Brasov
DD.05.1895-DD.05.1901 vyšetřující soudce posádkového soudu, Praha
DD.05.1901-DD.07.1903 správce posádkového soudu, České Budějovice
DD.07.1903-DD.11.1905 správce posádkového soudu, Komárom
DD.11.1905-DD.10.1909 správce posádkového soudu, Olomouc
DD.10.1909-DD.11.1912 správce posádkového soudu, Przemysl
DD.11.1912-DD.07.1914 tajemník Vrchního vojenského soudu, Wien
DD.07.1914-DD.05.1915 tajemník Nejvyššího vojenského soudu, Wien
DD.05.1915-DD.07.1916 justiční referent I. sborové oblasti, Kraków
DD.07.1916-DD.04.1917 justiční referent velitelství 4. armády, východoevropské válčiště
DD.04.1917-DD.05.1918 rada Nejvyššího vojenského soudu, Wien
DD.05.1918-DD.10.1918 justiční referent Vojenské vlády, Lublin
DD.10.1918-DD.02.1919 mimo službu
DD.02.1919-DD.10.1925 rada Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.10.1925-DD.05.1926 předseda senátu nejvyššího vojenského soudu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Tille-Cyril-t108472#384925Verze : 0
MOD