Main Menu
User Menu

Thales Javelin (přenosný protiletadlový raketový komplet)

Thales Javelin (MANPAD)

Thales Javelin

     
Název:
Name:
Thales Javelin
Originální název:
Original Name:
Thales Javelin
Kategorie:
Category:
přenosný protiletadlový raketový komplet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1983-DD.MM.198R Short Missile Systems, ?
DD.MM.198R-DD.MM.198R Thales Air Defense, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1983-DD.MM.199R
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~1000-3000
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.198R (vývoj v rokoch 1979-1983 / development 1979-1983)
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
Javelin
Javelin GL (raketa spätne kompatibilná s odpaľovacím zariadením PPLRK Blowpipe / missile backward compatible to the Blowpipe MANPAD)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
Javelin Launcher (přenosné odpalovací zařízení / portable launcher)


Javelin LML (vícenásobné lehké odpalovací zařízení / Lightweight Multiple Launcher)
Javelim LML(V) (vícenásobné lehké odpalovací zařízení pro vozidla / Lightweight Multiple Launcher (Vehicle))
Javelin LML(N) (námoŕní vícenásobné lehké odpalovací zařízení / Lightweight Multiple Launcher (Navy))
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
optoelektronický zaměřovač / optoelectronical sight
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
pozemní napájecí zdroj
raketnice
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
přenosný
Uživatelské státy:
User States:

(?)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.militaryfactory.com
en.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Thales-Javelin-prenosny-protiletadlovy-raketovy-komplet-t251302#692066Verze : 0
MOD
Javelin je označenie prenosného protilietadlového raketového kompletu vyvinutého a vyrábaného spoločnosťou Short Missile System (neskôr Thales Air Defence) v 80-tych rokoch 20. storočia. Do služby bol zaradený v roku 1984 (v britskej armáde a námornej pechote), kde nahradil PLRK Blowpipe. Od roku 1993 bol u prvosledových jednotiek nahrádzaný PLRK Starburst (v britskej armáde označovaný ako Javelin S-15) a od roku 1997 PLRK Starstreak a naďalej sa používal primárne na výcvikové úlohy.


Mimo Británie bol komplet používaný aj ozbrojenými silami Kanady (kde nahradil komplet Blowpipe na prelome rokoc 1990/91), Botswany (od roku 1991, 5 odpaľovacích zariadení a 25 rakie), Malajzie, Kórejskej republiky, Peru a ďalších. Objednávka kompletu (v roku 2019) sa spomína aj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine pre potreby Ozbrojených síl Ukrajiny.


PPLRK Javelin používa poloautomatické rádiofrekvenčné navádzanie (SACLOS). Oproti rakete kompletu Blowpipe má účinnejšiu bojovú hlavicu (trieštivo-trhavú). Operátor ciele vyhľadáva optoelektronickým systémom (TV kamera) s optickým zameriavačom so 6-násobným zväčšením. Na rozdiel od infračervených samonavadzacích hlavíc je Javelin odolnejší voči infračervenému rušeniu (vzhľadom k tomu, že cieľ je počas celej doby ostreľovania sledovaný operátorom), ale jeho slabinou je nutnosť optickej viditeľnosti cieľa počas celej doby navádzania (presnosť znižuje dym, hmla, alebo oblačnosť). Potenciálnu ochranu pres raketami Javelin poskytuje aj použitie moderných infračervených rušičiek ako napr. AN/ALQ-144.


Okrem štandartného prenosného odpaľovacieho zariadenia boli pre komplet vyvinuté aj:
- viacnásobné odpaľovacie zariadenie LML (Lightweight Multiple Launcher) na 3 rakety,
- viacnásobnéodpaľovacie zariadenie pre vozidlá LML(V) (Lightweight Multiple Launcher (Vehicle)),
- námorné viacnásobné odpaľovacie zariadenie LML(N) (Lightweight Multiple Launcher (Naval)), ktoré boli v ďalšom období upravené aj pre použitie s novšími kompletmi, ktoré Javelin vo výzbroji britských ozbrojených síl nahradili.


Celkom bolo vyrobených niečo medzi 10226 až viac ako 16000 rakiet (vrátane prototypov) a medzi 1000 až 3000 prenosných odpaľovacích zariadení.Základné charaktristiky:
Hmotnosť:
- rakety 11,1 kg
- rakety s raketnicou 15,4 kg
- komplet v bojoverj polohe 24,3 kg
- prenosné odpaľovacie zariadenies o zameriavačom 8,9 kg
- bojová hlavica s kontaktným a bezkontaktným zapaľovačom 2,74 kg
- trhavina 0,6 kg
- odpľovacie zariadenie LML 32 kg
- odpaľovacie zariadenie LML s 3 raketami 77 kg
- transportný kontajner s raketami 43 kg
- poľný kontajner s raketou 19 kg
Dĺžka rakety: 1390 mm
Kaliber: 76 mm
Rozpútie krídel: 275 mm
Efektívny diaľkový dosah: 300 - 4500 m (300 - 5500 m proti vrtuľníkom)
Efektívny výškový dosah: 10 - 3000 m
Max. rýchlosť: M1,7+
Napájanie: jednosmerné naätie 27,5-35,5 V (jednorazový elektrochemický článok pre prípravu a odpálenie rakety) a 3 x 12 V (výmenné batérie zameriavača)Zdroj: en.wikipedia.org
ru.wikipedia.org

Thales Javelin (přenosný protiletadlový raketový komplet) - Trojica rakiet PLRK Javelin na odpaľovacom zariadení LML

Trojica rakiet PLRK Javelin na odpaľovacom zariadení LML
Thales Javelin (přenosný protiletadlový raketový komplet) - Odpaľovacie zariadenie LML s jednou raketou Javelin, exemplár 
The Royal Canadian Artillery Museum

Odpaľovacie zariadenie LML s jednou raketou Javelin, exemplár
The Royal Canadian Artillery Museum

Web autora : https://en.rcamuseum.com/javelin-surface-to-air-missile-uk/

URL : https://www.valka.cz/Thales-Javelin-prenosny-protiletadlovy-raketovy-komplet-t251302#692064Verze : 2
MOD