Main Menu
User Menu

Technický seržant

Technical Sergeant

Technical Sergeant

Česky: Technický seržant
English: Technical Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Technicky-serzant-t241037#666807Verze : 1
MOD