Main Menu
User Menu

Taurus T4

     
Název:
Name:
Taurus T4
Originální název:
Original Name:
Taurus T4
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2017-DD.MM.RRRR Taurus Armas S.A., São Leopoldo
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,980 kg
Ráže:
Calibre:
5,56 mm
Náboj:
Cartridge:
5,56 NATO
Délka:
Length:
811 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
292,1 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
700-950 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
790 m/s
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
1) 716 mm se sklopenou ramenní opěrkou
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_T4
www.taurusexport.com

URL : https://www.valka.cz/Taurus-T4-t225088#625913Verze : 0
MOD