Main Menu
User Menu

Tallavania, František

     
Příjmení:
Surname:
Tallavania
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Tallavania
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.05.1894 Královské Vinohrady /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.01.1981 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel tankového vojska hlavního štábu
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Tallavania-Frantisek-t106152#379319Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Tallavania
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Tallavania
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1905-DD.06.1912 Státní reálka, Žižkov
DD.10.1912-DD.06.1914 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1914-DD.04.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.12.1917-DD.05.1918 Důstojnický kurs, Jasi
DD.03.1920-DD.07.1920 Kurs pro východu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.09.1922-DD.10.1924 Vysoká válečná škola, Paris
DD.01.1935-DD.07.1935 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
26.05.1916 podporučík srbské armády
03.01.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 podporučík legií
01.06.1918 poručík legií
01.12.1918 kapitán legií
01.05.1919 major legií
15.02.1920 major dělostřelectva
01.09.1922 major generálního štábu
14.12.1927 podplukovník generálního štábu
31.03.1931 plukovník dělostřelectva
05.08.1933 plukovník generálního štábu
22.12.1936 brigádní generál
01.10.1939 výslužba
DD.05.1945 reaktivovaný
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.10.1925-DD.08.1927 Náčelník štábu : 7. divise
DD.10.1931-DD.12.1933 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Brně
15.10.1935-22.12.1936 Velitel : 3. polní dělostřelecká brigáda
22.12.1936-31.12.1937 Velitel : 3. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-DD.05.1938 Velitel : Velitelství dělostřelectva 3. divise
27.09.1938-18.11.1938 Velitel : 6. divise
25.05.1945-15.06.1945 Velitel : II. sbor
01.06.1945-25.10.1946 Velitel : Velitelství tankového vojska
25.10.1946-01.12.1947 Velitel : Velitelství tankového vojska

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1914-DD.10.1914 jednoroční dobrovolník Polního dělostřeleckého pluku č. 25, Praha
DD.10.1914-DD.04.1915 vojenské studium, Praha
DD.04.1915-DD.09.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 18, východoevropské válčiště
22.09.1915-22.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1915-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
DD.05.1916-DD.09.1916 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.09.1916-DD.01.1917 nemocniční ošetřování
DD.01.1917-DD.07.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Bělgorod
DD.07.1917-DD.08.1917 velitel pěší čety 8. československého střeleckého pluku, Baryševka
DD.08.1917-DD.12.1917 velitel dělostřelecké čety 2. československého samostatného dělostřeleckého oddílu, Borispol
DD.12.1917-DD.05.1918 vojenské studium, Jasi
DD.05.1918-DD.01.1919 velitel dělostřelecké čety 2. československé dělostřelecké brigády, přesun a sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.02.1920 velitel výcvikového dělostřeleckého oddílu Důstojnické školy, Sluďanka a přesun
DD.02.1920-DD.03.1920 repatriační dovolená
DD.03.1920-DD.07.1920 vojenské studium, Praha
DD.07.1920-DD.11.1920 pobočník velitele Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.11.1920-DD.11.1921 velitel dělostřeleckého oddílu Vojenské akademie, Hranice
DD.11.1921-DD.10.1924 vojenské studium, Praha a Paris
DD.10.1924-DD.10.1925 velitel oddílu Dělostřeleckého pluku 2, Plzeň
DD.10.1925-DD.09.1927 náčelník štábu Divise 7, Olomouc
DD.09.1927-DD.10.1929 profesor Válečné školy, Praha
DD.10.1929-DD.03.1930 zástupce velitele Dělostřeleckého pluku 107, Olomouc
DD.03.1930-DD.10.1931 velitel Dělostřeleckého pluku 107, Olomouc
DD.10.1931-DD.01.1934 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
DD.01.1934-DD.10.1934 zástupce velitele Válečné školy, Praha
DD.10.1934-DD.01.1935 zástupce velitele Vysoké školy válečné, Praha
DD.01.1935-DD.07.1935 vojenské studium, Praha
DD.07.1935-DD.08.1935 zástupce velitele Vysoké školy válečné, Praha
DD.08.1935-DD.01.1938 profesor Kursu pro vyšší velitele, Praha
DD.01.1938-DD.05.1938 velitel velitelství dělostřelectva 3. divise, Litoměřice
DD.05.1938-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 6, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Divise 6, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.11.1938 zástupce velitele Divise 6, Brno
DD.11.1938-DD.12.1938 velitel Hraniční oblasti 39, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.06.1939 zástupce velitele Divise 6, Brno
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1924

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1936

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Tallavania-Frantisek-t106152#379320Verze : 0
MOD
Diskuse
Brigádny generál František Tallavania bol povýšený do hodnosti divízneho generála 26.10.1946 so spätnou účinnosťou a poradím od 1.5.1944.
Zdroj: www.digitalniknihovna.cz
URL : https://www.valka.cz/Tallavania-Frantisek-t106152#645126Verze : 0