Main Menu
User Menu
Reklama

Tábory nucené práce

vymezení termínu

Tábory nucené práce lze velmi nešťastně do jisté míry vnímat dvojím způsobem. Jednak jako přesný typ tábora zřízený podle zák. 247/48 Sb., o TNP, a nebo v obecném významu jako tábor, ve které musely nedobrovolné pracovní síly pracovat. Do tohoto obecného významu lze pak zahrnout jak pracovní útvary potrestaných, nápravně pracovní tábory aj., tak i TNP zřízené podle výše uvedeného zákona. Při takto nešťastně míněném významu se můžeme např. v literatuře, ve vzpomínkách pamětníků ale i rozsudcích soudů setkat s termínem tábor nucené práce ve spojení s úplně jiným typem tábora, což do celé problematiky vnáší chaos a častá nedorozumění.


TNP na území Československa existovaly v letech 1948-1954 , budovaly se v místech s nedostatkem pracovní síly (doly, hutě, železárny, stavební závody, státní statky…). TNP byly zřizovány ministerstvem vnitra popř. ministerstvem národní bezpečnosti. TNP byly rozděleny na 4 typy – sběrné tábory, pracovní tábory pro muže, pracovní tábory pro ženy a tábory společné pro muže i ženy.


K tomu, aby byl občan přikázán od TNP, nemusel spáchat žádný trestný čin. Stačilo pouhé podezření, že čin může spáchat, a byl preventivně do TNP poslán. Podle tehdejších směrnic zařazení do TNP nebylo trestem, avšak paradoxně doba strávená v TNP se zapisovala do trestního rejstříku.


Do TNP mohl být zařazen člověk mezi 18-60 rokem života až na výjimky bez řádného soudu na dobu 3 měsíců až 2 let, z rozhodnutí funkcionářů NV, členů KSČ a KSS, kteří si tak vyrovnávali účty nejen se svými politickými odpůrci.


Jeden z hlavních významů TNP spočíval především v izolaci nepřátel tehdejšího zřízení , tito se měli v TNP převychovat prací, za kterou dostávali řádnou mzdu (tu ovčem dostala správa TNP), a politickými školeními na platné spoluobčany budující "novou lepší tedy komunistickou společnost".


V polovině roku 1951 přešly TNP (s výjimkou „uranových“ TNP a „vojenského“ TNP Mírov ) do pravomoci ministerstva spravedlnosti. Ze 6 TNP, které k 1. 6. 1951 ministerstvo spravedlnosti převzalo, zůstaly v říjnu jen 4. Po dvou letech došlo k likvidaci i těchto TNP (TNP Ruskov – 15. 5. 1953; TNP Všebořice – 30. 6. 1953; TNP Gottwaldov 31. 1. 1954 a TNP Brno 15. 2. 1954). Definitivní konec TNP měl na svědomí zákon č. 102/53 Sb. (novela některých ustanoveních trestního práva správního). Dne 15. 2. 1954 byl zrušen poslední TNP na území ČSR – TNP Brno.


zdroj:
SÚA, Branně bezpečnostní komise ÚV KSČ, krabice č. 104.
Borák, M. Janák, D.: Tábory nucené práce v ČSR 1948 – 1954, Opava1996
Kaplan, K.: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948-1954, Praha 1993
Bártík, F.: Tábory nucené práce na Příbramsku, in: Podbrdsko XIII, Příbram 2006.
URL : https://www.valka.cz/Tabory-nucene-prace-t63667#227137Verze : 0
Diskuse
Komunistické Tábory nucených prací (TNP) vznikaly na základě zákona č.247/1948 ze dne 25.října. Byla to jedna z dalších represívních akcí namířená proti politickým odpůrcům komunistického režimu. Často se střídali "majitelé" těchto táborů. Po svém zřízení byly pod správou ministerstva vnitra nebo krajských národních výborů (KNV). Později byly přeřazeny pod ministerstvo národní bezpečnosti a nakonec pod resort spravedlnosti. Do TNP bylo po dobu jejich existence zařazeno 16.699 osob, z toho 11.501 z českých zemí a 5.198 ze Slovenska.
URL : https://www.valka.cz/Tabory-nucene-prace-t63667#163938Verze : 0
Tady bych chtěl trochu polemizovat o táborech nucených prací. Pokud vím tak v některých rozsudcích Mimořádných lidových soudů byli odsouzenci trestáni také a teď uvedu příklad : Trest 5 let odnětí svobody z toho třeba 2 roky nucených pracích .Tak jak to vlastně je ?

Navíc Tábory nucených prací vznikly po válce podle dekretu prezidenta E.Beneše č.16/1945 a upřesneno to je v dekretu 126/1945 ze dne 27. října 1945: O zvláštních nucených pracovních oddílech.

Dekret má 6 § a zajímavý podle mě zásadní je § 1.toho to dekretu ..... § 1 odstavec 1. Podle ustanovení § 14. píem. b) dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č.16 Sb., o potrestání nacistických zločinců,zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech,zřizují se ve věznicích krajských soudů a v trestních ústavech zvláštní nucené pracovní oddíly ( dále jen oddíly ).

Odstavec 2 . Ministr spravedlnosti může pro takové oddíly zřídit též zvláštní tábory a stanoviti jejich organizaci...Tolik doslovný přepis .Ostatní paragrafy jednají o způsobu výkonu toho to trestu. Tábory nucených prací byly již před rokem 1948.
URL : https://www.valka.cz/Tabory-nucene-prace-t63667#186681Verze : 0
Aha tak takhle, ale to má háček tyto dekrety mluví o nucených pracovních oddílech, nikde se v nich neobjevuje přímo termín TNP zatím co v zákoně, který uvádí KurtCz je tento termín použit a tábory jsou vlastně takto i označovány.
URL : https://www.valka.cz/Tabory-nucene-prace-t63667#186710Verze : 0
Souhlasím s Davem, navíc bych řekl, že výklad v dekretech je zaměřen na pomahače nacismu, atd. a my v tomto FORU mluvíme O KOMUNISTICKÝCH lagerech, tedy zde se jedná o celkem jinou sortu postižených a vládnoucích.

Dále se v dekretech mluví o zvláštních táborech ne tedy o TNP, proto bych řekl, že se jedná o celkem rozdílnou kategorii.

Ještě upřesním mám na mysli spíše toto, že TNP (jako řekněme víceménně právní výraz či ideologický termín) byli především zaměřeny pro odpůrce režimu (rozuměj komunistického - což Němce nevylučuje, stejně ani jiné delikty kriminální, atd.), zatímco ty založeny podle dekretů měly spíše zaměření pro nepřítele národa s ohledem na výsledky WW II. Toť je podle mě celkem velký rozdíl, i když obsah je zřejmě skoro totožný.

Toť můj názor ...
URL : https://www.valka.cz/Tabory-nucene-prace-t63667#186860Verze : 0
Nechci moc polemizovat,proto,že jsem v tomto oboru naprostý laik,ale nejedná se zde pouze o upřesnění stavu tábora,pokud je mi známo tak i v těchto táborech byly vězněni i nacisté,kteří si odpykávali tresty nucených prací,a pokud se nemýlím tak i za 1 republiky existovaly donucovací pracovny,nebo existovaly dva druhy těchto táborů ?Je mi jasné také,že když se dostali k moci komunisté tak všechny tábory a věznice byly komunistické.Vyčlenění na tábory komunistické a nekomunistické nebylo,stále to byly tábory nucených prací.
URL : https://www.valka.cz/Tabory-nucene-prace-t63667#186908Verze : 0
Ono ani tak nešlo o upřesnění stavu táborů např. Vojna u Příbrami byla v letech 1945-49 zajatecký tábor (označovaný jako pracovní tábor). Spíše se jednalo o zřízení nového typu nápravného zařízení - právě na základě tohoto zákona.
Ale aby nedošlo k mýlce netvrdím že před platností zákona neexistovali pracovní tábory, jen tvrdím že označení TNP se začalo používat až za komunistického režimu v souvislosti s přijetím výše zmíněného zákona. V podstatě tyto tábory vycházeli ze sovětského modelu z GULAGu.
URL : https://www.valka.cz/Tabory-nucene-prace-t63667#186909Verze : 0
Muj nazor je že ikdyž byly Tábory nucených pracích byly už založeny už Benešem ,ale právě komunistický režim ji dodal hlavní duvod funkce a vezně.A právě pro tenhle bylo jenom dobře když byly táboru založeny už dřív.Soudruzi tak měli ušetřenu jednu část práce.
URL : https://www.valka.cz/Tabory-nucene-prace-t63667#341346Verze : 0
Tady nejde o názory, ale o přesné označení, které se poprvé objevuje v zákoně č. 247/48 Sb. o táborech nucené práce, který byl schválen 25. října 1948. Tedy v době kdy už Beneš nejenže nebyl president, ale dokonce již ani nežil.
URL : https://www.valka.cz/Tabory-nucene-prace-t63667#341350Verze : 0