Main Menu
User Menu

TACAM R-2

Potřeba modernizace obrněných sil vedl odborníky rumunského ministerstva války k rozhodnutí přezkoumat možnosti prodloužení životnosti tanku R-2 (rumunská verze československého tanku LT vz. 35). Studie byla zadána počátkem roku 1943. Studie byla vypracována a jejím závěrem bylo doporučení nepokoušet se nahradit hlavní zbraň tanku jinou, ale změnit vozidlo na samohybné dělo a ušetřenou váhu použít ke zlepšení pancéřování. Závěry byly schváleny a bylo rozhodnuto začít přestavovat tanky R-2 na samohybná děla. Potřebné pancéřové plechy byly použity z tanků T-26 a nepojízdných T-60. Jako dělo byl zvolen kanon F-22 ráže 7,62 cm kterých bylo dostatek ve skladech jako kořisti, podle fotografií se ale zdá že krom prototypu byl užit kanon ZIS-3 používaný v Rudé armádě jako divizní dělo. Na jaře 1943 podepsal ministr války generál Constantin Pantazi objednávku na stavbu prototypu. Šéfem konstrukčního týmu se stal plukovník Constantin Ghiulai, který se v této funkci osvědčil už při stavbě TACAM T-60. Ani v tomto případě se nepokoušel o nemožné a vozidlo mělo koncepci podobnou německému Marderu. Zřejmě při stavbě prototypu došlo ke změně zbraně na ZIS-3, protože sériové stroje mají tento kanon (lze ho snadno poznat podle úsťové brzdy typického tvaru). Pro stroj byl zvolen název TACAM R-2 což je zkratka pro: Tun Anticar pe Afet Mobil R-2. Výroba byla zahájena v závodech Leonida v Bukurešti, kam bylo dodáno 20 tanků R-2 stažených z výzbroje. Stroje byly vyráběny mezi únorem a červnem 1944. v červenci proběhly testy prvních 7 kusů na střelnici v Dadilovu, střílelo se na ukořistěný T-34 a testy ukázaly solidní úspěch na vzdálenost 500 m se střelivem Costinescu vyvinutým v Rumunsku. Nabíjení děla bylo ovšem obtížné a optika (původní sovětská) byla nevyhovující. Na základě těchto testů pozastavilo ministerstvo 22.7.1944 přestavbu dalších strojů, takže dokončeno bylo jen 20 kusů včetně prototypu. V červenci 1944 byly stroje z výroby předány 1. tankovému pluku kde tvořily výzbroj 63. protitankové roty. Byly užity v bojích v září při osvobozování Rumunska od Němců (Rumunsko přešlo na stranu spojenců). Tyto boje přežilo v provozuschopném stavu jen 6 kusů TACAM R-2. Stroje byly předány k 2. tankovému pluku a použity v bojích v Rakousku a Československu po boku Rudé armády. Pokud je známo přežil jen jeden stroj který je dnes vystaven v muzeu v Bukurešti.


TTD
Posádka : 3 muži
Váha : 12t
Celková délka : ?
Délka podvozku: 5 m
Šířka : 2,064
Výška : 2.32m
Motor : Škoda T11 vodou chlazený šestiválec o výkonu 125ks a objemu 8500cm3
Max rychlost : 30km/h (na silnici)
Max rychlost : 15km/h (v terénu)
Dojezd: 160km (silnice)
Dojezd : 130km (terén)
Výzbroj :
kanon : 1 x 76.2mm ZIS-3 L/42
náboje : 30 kusů (21+9)
pomocná : 1 x kulomet ráže 7.92mm ZB-53
Pancíř :12 – 25 mm trup, 10-17 štít
URL : https://www.valka.cz/TACAM-R-2-t18131#66600Verze : 1
Diskuse
...
TACAM R-2 -


URL : https://www.valka.cz/TACAM-R-2-t18131#66622Verze : 0
MOD
Téměř současná podoba exponátu T.A.C.A.M. R-2 umístěného v bukurešťském vojenském muzeu (Muzeul Militar Naţional).

https://www.worldwar2.ro/arme/?article=242

TACAM R-2 - Autor fotografie: Victor Nitu.

Autor fotografie: Victor Nitu.
URL : https://www.valka.cz/TACAM-R-2-t18131#181422Verze : 1
MOD
Čtyřpohledový výkres stihače tanků TACAM R-2 v měřítku 1:35 lze nalézt v ruském časopise Bronjekolljekcija (Бронеколлекция), rok 2003, č. 4, v článku M. Knjazjeva: Ljogkij tank LT vz.35.

TACAM R-2 -


URL : https://www.valka.cz/TACAM-R-2-t18131#492162Verze : 1
MOD