Main Menu
User Menu

Szeptycki, Stanislaus von

     
Příjmení:
Surname:
von Szeptycki
Jméno:
Given Name:
Stanislaus
Jméno v originále:
Original Name:
Stanislaus von Szeptycki
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
barón
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.weltkriege.at/
URL : https://www.valka.cz/Szeptycki-Stanislaus-von-t177776#523381Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Szeptycki
Jméno:
Given Name:
Stanislaus
Jméno v originále:
Original Name:
Stanislaus von Szeptycki
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1911 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
20.12.1917 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1914-DD.09.1915 Náčelník štábu : 2. sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.weltkriege.at/
URL : https://www.valka.cz/Szeptycki-Stanislaus-von-t177776#523382Verze : 0
MOD
Diskuse
Plným jménem Stanisław Maria Jan Teofil Szeptycki se narodil 03.11.1867 v obci Przyłbice u Jaworowa a zemřel 09.10.1950 we městě Korczyn.
Všeobecné vzdělání - 1885 maturita v Krakově.
Vojenské vzdělání - 1885-1888 Vojenská technická akademie
1894-1896 Válečná škola Akademie Generálního štábu ve Vídni.
Důstojnické hodnosti:
1888 - poručík
1892 - nadporučík
1898 - kapitán II. tř.(Hauptmann II kl.)
1900 - kapitán I. tř.(Hauptmann I kl.)
01.11.1907 - major
01.05.1911 - podplukovník
01.05.1914 - plukovník
20.12.1917 - generálmajor (hodnost byla udělena se zpětnou platností od 28.04.1917)
04.11.1918 - divizní generál (už v Polské armádě)
21.04.1920 - armádní(?)generál (generał broni)
Průběh vojenské služby:
1896 - pobočník velitele 57. pěší brigády v Košicích
1897-1898 velitelství 27. pěší divize v Košicích
1898-1900 velitel baterie Divizního dělostřeleckého pluku č. 18 (Feldkanonenregiment 18)
1900-1903 - 12. pěší divize v Krakově
1903-1904 - 1. jezdecká divize v Krakově
1904-1905 - vojenský atašé v Hlavním stanu Ruské armády v Mandžursku
1907-1909 náčelník štábu 3. jezdecké divize(?) ve Vídni
1909-19RR velitel oddílu v Pluku polních kanonů č. 1 v Krakově
1911-1914 vojenský atašé v Římě
24.09.1914-DD.11.1915 náčelník štábu II. sboru
DD.11.1915-DD.06.1916 velitel 30. brigády polního dělostřelectva
Od DD.06.1916 v Polských legiích:
DD.07.1916-DD.10.1916 velitel III. Legionářské brigády
DD.10.1916-DD.04.1917 velitel Polských legií
DD.06.1918-DD.10.1918 velitel 85. zeměbranecké pěší brigády
05.11.1918 propuštěn z Rakousko-uherské armády
DD.11.1918 vstoupil do Polské armády
16.11.1918-13.03.1919 náčelník Generálního štábu
13.03.1919-28.04.1919 velitel Litevsko-běloruské divize
28.04.1919-23.03.1920 (15.05.1919-23.03.1920) velitel Litevsko-běloruského frontu
17.05.1920-05.07.1920 velitel Frontu generála Šeptyckého
05.07.1920-01(06?).07.1920 velitel Severovýchodního frontu
13.06.1923-19.12.1923 Ministr vojenských záležitostí Polska
DD.MM.192R-10.06.1926 Inspektor armády č. 4 v Krakově
30.06.1926 - odchod do výslužby

Zdroje:
pl.wikipedia.org


Jeho průběh vojenské služby v Polské armádě je zde:
https://www.valka.cz/topic/view/67835/
URL : https://www.valka.cz/Szeptycki-Stanislaus-von-t177776#523388Verze : 0
MOD