Main Menu
User Menu
Reklama

>>Systém označení japonských motorů<<

Systém označení leteckých motorů.


Tento systém se začal používat od dubna 1942 (04/42), účelem zavedení tohoto systému mělo být odstranění nepřesností v označování, které vznikly dříve samostatným označováním leteckých motorů armádním a námořním letectvem, jednalo se o motory, které používaly obě složky. Staré označení bylo již nepřehledné a složité.
Nové označení mělo čtyři základní části: (př. Ha-45-23 motor, vzduchem chlazený dvojhvězdicový osmnáctiválec, vrtání 130 mm zdvih 150 mm, model 23 - u tohoto modelu byl odstraněn problém poklesu plnícího tlaku viz Nakajima Ki-84)


a.) Ha- (Hatsudoki) japonsky motor


b.) První číslice označovala druh a provedení motoru s ohledem na chlazení a uspořádání a počet válců
1. vzduchem chlazený řadový
2. vzduchem chlazený hvězdicový
3. vzduchem chlazený dvojhvězdicový čtrnáctiválec
4. vzduchem chlazený dvojhvězdicový osmnáctiválec
5. vzduchem chlazený vícehvězdicový a víceválcový motor
6. kapalinou chlazený dvanáctiválec
7. kapalinou chlazený víceválcový motor (více než 12)
8. vznětový motor
9. zvláštní motory


c.) Druhá číslice rozdělovala motory dle vrtání a zdvihu válce motoru [mm]
1. 140/130
2. 150/170
3. 140/150
4. 140/160
5. 130/150
0. 130/160


d.) Poslední dvojčíslí označovalo provedení, nebo model motoru daného typu.


Nutno říci, že nové označení bylo používáno zejména u námořnictva, jen jako doplňující a preferováno bylo označení námořní, to také převzala odborná literatura.
URL : https://www.valka.cz/System-oznaceni-japonskych-motoru-t44471#174839Verze : 0
MOD
Japonské námořní letectvo používalo již dříve dva systémy pro označení jím používaných leteckých motorů. První označení bylo přidělováno již v průběhu vývoje, přidělený kód byl 4-5 místný a označoval továrnu, která motor vyrobila, základní typ a samotný model motoru.. Pokud byl tento motor námořním letectvem přijatý, bylo mu přiděleno jméno a za jménem bylo uvedeno modelové číslo.


Označení přidělené během vývoje:
První znak označuje výrobce:
M - Mitsubishi
N - Nakajima
A - Aichi
K - Kawasaki
I - Ishikawajima
Y - letecký technický arzenál v Yokosuce
G – Hitachi


Druhý znak označuje provedení:
K – vzduchem chlazený
E – kapalinou chlazený
D – Diesel – vznětový motor


Třetí znak typové číslo


Čtvrtý znak verze daného motoruPř. MK4Q – výrobce je Mitsubishi, vzduchem chlazený motor, čtvrtý typ motoru a verze označená jako Q. Po přijetí do námořním letectvem do výzbroje dostal přidělené jméno Kasei 22.


Zde je dekódování ještě složitější poslední dvojčíslí je složeno zase ze dvou znaků první je typová řada (00, 10, 20, 30…) a druhé místo označuje verzi motoru, ale protože se jedná o motory , které byly námořním letectvem přijaté a ne vývojové označení, nesouhlasí zde zpravidla označení typu ani verze.


Danému označení můžeme přiřadit asi toto: Motor jménem Kasei (tím víme provedení válců, zdvihový objem, způsob chlazení, popř. druh paliva, to bylo pro všechny motory se jménem Kasei společné )


Poslední číslo označuje druhou verzi, tedy model – zde výkon motoru, vstřik chemikálií aj.


První číslo typovou řadu – zde provedení kompresoru, vybavení reduktorem nebo jeho převodový poměr.


No, a od roku 1942 bylo ještě zavedeno výše uvedené společné označení potom je tento motor označen v odborné literatuře jako MK4Q nebo Kasei 22 nebo Mitsubishi Ha-32-22 nebo častěji Mitsubishi Ha-32/22
URL : https://www.valka.cz/System-oznaceni-japonskych-motoru-t44471#175056Verze : 0
MOD
Japonské armádní letectvo používalo před zavedením jednotného systému označení hned dva své vlastní systémy pro označení jím užívaných leteckých motorů.


Pokud byl motor ve stádiu vývoje dostal přidělené číslo za zkratku Hatsudoki Ha-, čísla byla udělována v postupném pořadí. Ha-1, Ha-2 … Mnohdy byl přidán další znak, který označoval variantu nebo verzi daného typu př. Ha-1 Ko, ( to byla vlastně obdoba systému Kitai užívaného pro uznačení letadel) v mnohých případech je použit volný překlad ve tvaru Ha-1a, nebo přibylo i další číslo Ha, které označovalo typ např . Ha-115.


Jakmile byl motor přijatý armádním letectvem do výzbroje k úvodnímu označení bylo přidáno další označení podle japonského letopočtu podle japonského kalendáře


Type 99 označuje rok 2599 u nás to byl letopočet 1939
Type 0 častěji Type 100 označuje rok 2600 u nás 1940
Type 1 byl 2601, Type 2 zase 2602 …atd.


Př. Type 100, Ha-13 Ko, Ha-115 Model > Motor s pořadovým číslem 13, první model. byl do řadové služby přijatý v roce 1940 což byl rok 2600 dle japonského kalendáře.


A aby toho nebylo málo, tak se používalo ještě označení podle výkonu v koňských silách a potom je v některé literatuře možné najít označení Type100 1250hp Air Cooled Radial, Ha-41.


Armádní letectvo přijalo nový systém označení ochotněji než námořní letectvo, ale i zde se používaly často dva systémy pro označení.
URL : https://www.valka.cz/System-oznaceni-japonskych-motoru-t44471#175325Verze : 0
MOD