Main Menu
User Menu

Střelecký seržant

Gunnery Sergeant

Gunnery Sergeant

Česky: Střelecký seržant
English: Gunnery Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Strelecky-serzant-t241417#667902Verze : 1
MOD