Main Menu
User Menu

Strcula, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Strcula
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Samuel Strcula
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.05.1912 Vyšná Boca /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.01.2012 Trenčín
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupca veliteľa Východného vojenského okruhu (1958-1971)
veliteľ 14. mechanizovanej divízie (1953-1955)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
delostrelec II. taktickej skupiny (1944)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
www.cas.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Strcula-Jan-t120823#414208Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Strcula
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Samuel Strcula
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1932-DD.MM.1936 Vyššia priemyselná škola, Banská Štiavnica
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Škola na dôstojníkov horského delostrelectva v zálohe, Domažlice
01.10.1937-DD.MM.RRRR Vojenská akadémia, Hranice
01.01.1939-DD.MM.RRRR Aplikačný kurz delostrelectva, Hranice
01.10.1947-DD.MM.RRRR Vysoká škola vojenská, Praha
DD.11.1955-DD.12.1957 Vojenská akadémia K. J. Vorošilova, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.08.1938 poručík
01.08.1940 nadporučík
28.10.1944 kapitán
15.09.1945 štábny kapitán
04.02.1947 major
28.02.1951 podplukovník
30.04.1953 plukovník
01.04.1954 generálmajor
30.04.1972 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1952-01.04.1954 Velitel : 14. mechanizovaná divize
01.04.1954-DD.10.1955 Velitel : 14. mechanizovaná divize
01.09.1965-01.06.1969 Velitel : Oddělení operační a bojové připravy

Ručně vyplněné položky:
01.05.1937-01.10.1937 Delostrelecký pluk 201
15.08.1938-DD.09.1938 Delostrelecký pluk 8
20.05.1939-DD.MM.1940 veliteľ oddielu / batérie, Delostrelecký pluk 2
DD.06.1941-DD.08.1941 veliteľ batérie, východný front
DD.04.1942-DD.MM.RRR veliteľ batérie, Delostrelecký pluk 11
30.04.1943-DD.MM.RRRR oblastný veliteľ brannej výchovy, Dolný Kubín
28.04.1944-DD.MM.1944 Pracovný prápor 3
14.06.1944-DD.MM.1944 veliteľ batérie, Delostrelecký pluk 2
11.09.1944-DD.10.1944 veliteľ delostreleckej batérie, II. taktická skupina
02.10.1944-DD.MM.1944 veliteľ delostrelectva obranného úseku "Kosatec", II. taktická skupina
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR partizánsky zväzok "Stalin"
14.02.1945-DD.MM.1945 veliteľ batérie / osvetový dôstojník, Delostrelecký pluk 5
DD.MM.RRRR-DD.07.1947 osvetový dôstojník, 2. divízia
31.07.1947-DD.MM.1947 prednosta 4. oddelenia, Hlavná správa výchovy a osvety MNO
01.03.1950-DD.MM.1950 náčelník 2. oddelenia, 5. divízia
DD.09.1950-DD.12.1951 referent / starší referent veliteľstva Hlavného tyla MNO
DD.08.1952-DD.06.1953 zástupca veliteľa 14. mechanizovanej divízie
DD.06.1953-DD.10.1955 veliteľ 14. mechanizovanej divízie
15.07.1958-DD.MM.1971 zástupca veliteľa 2. vojenského okruhu / Východného vojenského okruhu
08.02.1971-DD.04.1972 inšpektor pre materiálne otázky výcvikovej základne, zodolnenia letísk a bytovej výstavby MNO
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy II. stupeň
Medal for Merit 2nd Class
-

DD.MM.1947

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1948

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1948

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1959

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

04.05.2011

Pamětní medaile ministra obrany SR II. stupně
Commemorative Medal of the Minister of Defence of the Slovak Republic 2nd Class
Pamätná medaila ministra obrany SR II. stupňa
-

DD.MM.RRRR

Kříž Rytíř dělostřelectva
Cross Knight Artillery
Kríž Rytier delostrelectva
-

DD.MM.RRRR

Řád partyzánské hvězdy 3. třídy
Order of Partisan Star 3rd Class
Orden partizanske zvezde sa puškama
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za zásluhy o výstavbu
Medal of Merit for Construction
Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.pravda.sk
www.mil.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Strcula-Jan-t120823#414212Verze : 0
MOD
ďalšie fotografie:


URL : https://www.valka.cz/Strcula-Jan-t120823#414210Verze : 0
MOD