Main Menu
User Menu

Štáb Flotily Čínského bojiště

HQ of the Chinese Area Fleet and his direct subordinate units

Hlavní štáb Čínského loďstva a jemu přímo podřízené jednotky


CA– Izumo
PT – Hijodori
PG - Muro Maru
PR – Kotaka
AM - W-28
AGS – Hausa
AGMR – Asuka
1. Kokutai čínské flotily : 8 x B5M, 1 x L3Y


Speciální základnová síla Šanghaj - VAdm K. Makita
DD - Hasu, Kiri, Tsuga
PR – Toba
13. divize dělových člunů (Cap M. Jano): PG - Hajakufuku Maru, Shosei Maru, Unkai Maru #1
14. divize dělových člunů (Cap T. Ohashi): Nishho Maru, Shinko Maru #1, Tosho Maru
AGP Nihonkai Maru
1. divize hlídkových člunů
2. divize hlídkových člunů


Zásobovací jednotky
AK - Banshu Maru, Minowa Maru, Tenran Maru, Zuiho Maru, Azuchi Maru
AO - Juko Maru, Korju Maru, Moji Maru, Toen Maru
URL : https://www.valka.cz/Stab-Flotily-Cinskeho-bojiste-t15470#57721Verze : 0
MOD