Main Menu
User Menu
Reklama

>> Sovětské radiolokátory v polských službách

Sovietske rádiolokátory v poľských službách

Označenie sovietskych rádiolokátorov zaradených vo výzbroji Poľskej armády:


Anna - P-35 Saturn
Anna 2 - P-37 / 1RL139 (П-37 / 1РЛ139, Bar Lock)
Laura - P-18 / 1RL131 (П-18 / 1РЛ131, Spoon Rest)
Zofia-3 - PRV-9A (ПРВ-9А, Thin Skin B)
Žofia 5 - PRV-16
Zofia-6 - PRV-13 (ПРВ-13, Odd Pair)
Magdalena - PRV-17
Karolina - 5N87 (K-66) (5Н87 (К-66), Back Trap)
Karolina-M - 64Ž6 (K-66M) (64Ж6 (К-66М), Back Trap)
URL : https://www.valka.cz/Sovetske-radiolokatory-v-polskych-sluzbach-t45850#178977Verze : 2
MOD
Maria - P-12 Jenisej (1RL14, "Spoon Rest A/B/C").
Danuta - P-15 Tropa (1RL13, "Flat Face")
Anita - ST-68 ("Tin Shield", 19Ž6, 36D6, 35D6, 5N59)
URL : https://www.valka.cz/Sovetske-radiolokatory-v-polskych-sluzbach-t45850#252483Verze : 0
MOD
Zygmunt - RPK-1
URL : https://www.valka.cz/Sovetske-radiolokatory-v-polskych-sluzbach-t45850#596298Verze : 0
MOD
Diskuse
Pár historických podkladov - www.polot.net (do roku 1990) a www.polot.net (do roku 2010+)
URL : https://www.valka.cz/Sovetske-radiolokatory-v-polskych-sluzbach-t45850#599930Verze : 1
MOD