Main Menu
User Menu

Singule, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Singule
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Singule
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
korvetní kapitán
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
barón
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.04.1883 Pula /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.05.1945 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža Vojenského rádu Márie Terézie.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/mmto.htm
URL : https://www.valka.cz/Singule-Rudolf-t20437#519763Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Singule
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Singule
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
28.06.1901 námořní kadet II. třídy
DD.MM.RRRR fregatní poručík
01.05.1911 poručík řadové lodi
01.02.1942 korvetní kapitán
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/mmto.htm
URL : https://www.valka.cz/Singule-Rudolf-t20437#519764Verze : 0
MOD
Linienschiffsleutnant Rudolf Singule


* 8.4.1883 Pula ; † 02.05.1945, BrnoRudolf Singule se narodil 8.4.1883 v Pule (podle některých zdrojů šlo o Brno, ale oficiální K.u.K zdroje uvádí Pulu) jeho otec byl úředníkem v Brně a odtud snad i pověst o jeho místě narození. Po absolvování školy byl přijat na Marineakademie ve Fiume (dnešní Rijeka) kterou absolvoval a byl vyřazen 28.6.1901 v hodnosti Seekadett II, klasse. První jeho lodí byla pancéřová loď Budapest, dále absolvoval několik odborných kurzů a po absolvování důstojnického kurzu byl jako důstojník přeložen na lehký křižní Aspern. Sním navštívil Čínu a po návratu sloužil na dalších lodích (v K.u.K loďstvu to byla obvyklá praxe), jako pancéřová loď Wien, torpédovky Tb. 38 a Delfin. V roce 1909 se dostal na právě založenou ponorkovou stanici v Pule a v hodnosti Fregattenleutnant jedním z prvních ponorkových důstojníků. Do hodnosti Linienschifsleutnant byl povýšen 1.5.1911. Dne 21.9.1912 se stal velitelem ponorky U 4 postavené pro rakouskou marinu v Německu. Šlo o na tu dobu solidní loď a zřejmě spolu se sesterskou lodí U 3 to nejlepší co rakouská marina měla. Ponorce velel do 7.7.1913, potom se stal velitelem torpédovky Tb. 32. V této době se Singule také oženil (1911) a měl dvě dcery (1913 a 1914). Po začátku války se vrací na ponorkovou stanici v Pule a 9.4.1915 se opět stává velitelem U 4. jako velitel ponorky se vyznamená tím že potopí italský křižník Giuseppe Garibaldi (18.7.1915) a při jiném útoku vážně poškodil anglický křižník Dublin (9.6.1915). Kromě toho měl na svém kontě 9 parníků a jednu plachetnici což jej řadí na 4 místo v K.uK. flotile. Celkový výtlak jím potopených lodí byl 17 561 brt. V červenci 1917 byl Singule z funkce velitele ponorky odvolán a pověřen velením torpédového kurzu na školní lodi Panther. Do bojové akce se už za WWI nedostal. Je obdivuhodné co tento kapitán s tak starou ponorkou v poměrně krátké době dokázal (U 4 byla nejstarší ponorkou K.u.K námořnictva, U 1 – U 3 byly postaveny a převzaty později). Za války byla vysoce hodnocena jak jeho schopnost velitelská, tak jeho lidské chování k lidem ze zasažených lodí.
Po válce se Singule přestěhoval do Brna a zde se živil jako úředník. Poněkud opožděně (21.12.1929) zde také dostal vysoké rakousko-uherské vyznamenání – rytířský kříž řádu Marie Terezie (číslo 194). S tím bylo spojeno i povýšení do šlechtického stavu. V ČSR ovšem byly šlechtické tituly zrušeny. Po okupaci se přihlásil k německé národnosti (snad pod vlivem své druhé manželky) a sloužil jako asi jediný Čech v Kriegsmarine ve funkci velitele ponorky. Velel totiž od října 1941 do dubna 1942 ponorce UD-4 (bývalá holandská O 26) loď sloužila jako školní a na ní také získal Singule hodnost Korvettenkapitän kterou dostal 1.2.1942, loď v té době patřila k 5. ponorkové flotile v Kielu. Po službě na této lodi není v dostupných pramenech jeho osud uváděn, ale zřejmě odešel do civilu, protože 2.5.1945 je v Brně kde umírá zavražděn sovětským vojákem kterému se pokoušel zabránit ve znásilnění ženy. Snad z toho důvodu není jeho jméno na hrobě kde je pohřben vedle své ženy. Hrob by měl být na Ústředním hřbitově v Brně.Přehled vyznamenání obdržených za WWI (bohužel jsem nezískal originální rakouské znění a tak uvádím alespoň to z anglického zdroje:

Military Maria Theresia Order Knight's Cross (po válce)
Knight's Cross of the Order of Leopold with war decoration and swords
Order of the Iron Crown 3rd Class with war decoration and swords
Military Merit Cross 3rd Class with war decoration and swords
Silver Military Merit Medal with war decoration and swords
Bronze Military Merit Medal with war decoration and swords
Karl Troop Cross
Military Jubilee Cross
URL : https://www.valka.cz/Singule-Rudolf-t20437#76872Verze : 0
Posádka ponorky U 4 (správněji S.M.U. 4), Linienschfsleutnant Singule je prostřední z důstojníků.
URL : https://www.valka.cz/Singule-Rudolf-t20437#76874Verze : 0
Rudolf von Singule rytíř Vojenského řádu Marie Terezie


V roce 1997 proběhla v Brně vzpomínková akce, věnována von Singulemu. Vzpomínková slavnost, pod patronaci Brněnského městského střeleckého sboru proběhla dne 11. listopadu 2006 na brněnském Ústředním hřbitově. Akce se zúčastnil i vnuk Rudolf von Single s dcerou.


Našim úkolem je však především upřesnit řády a dekorace, které von Singule obdržel v letech Velké války 1914-1918.


Pan Ivan Koláčný je autorem článku o životě tohoto brněnského občana. Článek v plném znění je zveřejněn v časopise: Signum Brno, číslo 18, IV. řada z roku 2007.


Společně s Dr. Jedličkou jsme se pokusili o rekonstrukci osobních řádů a vyznamenání von Singuleho.


Všechny dekorace s výjimkou MMTO jsou originální ražby ze soukromé sbírky.
URL : https://www.valka.cz/Singule-Rudolf-t20437#347467Verze : 0
Diskuse
Vážení,
do mého původního textu se vloudila velká chyba, díky které se mi podařilo zaměnit náhrobky otce a syna Singulových. Díky tomuto přehlédnutí jsem až dodatečně zjistil, že pozdější námořní důstojník a brněnský Němec: Rudolf Wilhelm von Singule se narodil jako pohrobek, asi pět měsíců po smrti otce.


Fotografie převzaty z níže uvedených zdrojů.


Internet
https://perso.orange.fr/sous.marin/ud-4.htm
https://travel.webshots.com/album/555955692xaBIaN
https://www.kuk-kriegsmarine.at/polafriedhof.htm
www.marineverband.at
www.u-boote-online.de
www.wehrmacht-awards.com
Singule, Rudolf - Sobota 11. listopadu 2006, slavnostní odhalení náhrobní desky Rudolfa Singuleho, za účasti jeho příbuzných a veteránských spolů z Brna a Rakouska.

Sobota 11. listopadu 2006, slavnostní odhalení náhrobní desky Rudolfa Singuleho, za účasti jeho příbuzných a veteránských spolů z Brna a Rakouska.
Singule, Rudolf - Pulský hrob otce Rudolfa Singuleho, s nápisem: Rudolf Singule, K. u. K. Marine Comissariats Adjunkt ...

Pulský hrob otce Rudolfa Singuleho, s nápisem: Rudolf Singule, K. u. K. Marine Comissariats Adjunkt ...
Singule, Rudolf - Rudolf Singule v uniformě velkoněmecké Kriegsmarine, foto asi z roku 1942.

Rudolf Singule v uniformě velkoněmecké Kriegsmarine, foto asi z roku 1942.
URL : https://www.valka.cz/Singule-Rudolf-t20437#192000Verze : 0
MOD