Main Menu
User Menu
Reklama

Singapur

Republic of Singapur

Stručná história


28.01.1819 pristál na hlavnom ostrove dnešného Singapuru Thomas Stamford Raffles. Vzhľadom k polohe ostrova, ktorá umožňovala ovládnuť obchodné trasy v oblasti juhovýchodnej Ázie sa Raffles dohodol so sultánom Husejnom Šáhom na využívaní južnej časti Singapuru ako Britskej obchodnej stanice a osady. Dovtedy bolo územie súčasťou Johorského sultanátu. 06.02.1819 sa začala výstavba osady pod protektorátom Východoindickej spoločnosti (zastupujúcej záujmy Veľkej Británie v Ázii). K 03.08.1824 postúpil Johorský sultán územie Singapúru do vlastníctva spoločnosti, ktorá 14.08.1826 včlenila Singapúr do Strait Settlements („osady pri prielive“ – Penang, Dinding. Malacca, Singapúr a ďalšie). Po zániku Východindickej spoločnosti v roku 1858 sa celé územie Strait Settlements stalo súčasťou Britskej Indie . K 01.04.1867 sa Strait Settlements odčlenil od Britskej Indie a stal sa samostatnou korunnou kolóniu. 15.02.1942 Singapúr okupovali vojská Japonského cisárstv0 a. Okupácia trvala do 12.09.1945, keď Japonská posádka kapitulovala a Singapur sa dostal pod britskú vojenskú správu. K 01.04.1946 došlo k odčleneniu Singapúru od zvyšku Strait Settlements a Singapúr získal štatút korunnej kolónie. 03.06.1959 sa Singapúr stal samosprávnym Štátom Singapúr (samosprávnym v rámci vnútorných záležitostí, vonkajšia politika, vrátane bezpečnosti zostala v kompetencii koloniálnej vlády). Plnú nezávislosť získal Singapúr 31.08.1963, ale už 16.09.1963 došlo k zlúčeniu Singapuru s Malajskou federáciou a k vzniku štátu Malajzia . Opätovnú nezávislosť získal Singapúr 09.08.1965, keď po vnútorných konfliktoch v Malajzii vystúpil z federácie. Od 22.12.1965 je oficiálny názov štátu Singapurska republika.Zdroj: http://www.worldstatesmen.org/Singapore.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://www.mfa.sk/zu/index/podstranka.php?id=1357
URL : https://www.valka.cz/Singapur-t108853#385864Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost

12.2.2000 Loď Endeavour (210) spuštěna na vodu

7.4.2001 Loď Endeavour (210) uvedena do služby
URL : https://www.valka.cz/Singapur-t108853#682098Verze : 0
MOD
Schématické znázornenie umiestnenia Singapurských základní vzdušných síl. Snímka pochádza z propagačného videa zverejnéheo Singapurskými vzdušnými silami pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku.
URL : https://www.valka.cz/Singapur-t108853#682099Verze : 0
MOD