Main Menu
User Menu

> Seznam použitých zkratek a pojmů

Seznam použitých zkratek a pojmů
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340716Verze : 0
A
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340861Verze : 0
B
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340862Verze : 0
C
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340864Verze : 0
ČČR - Česká republika
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340865Verze : 0
D
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340866Verze : 0
E
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340867Verze : 0
F
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340868Verze : 0
G
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340869Verze : 0
H
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340870Verze : 0
CH
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340871Verze : 0
IICP - inspektorát cizinecké policie
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340872Verze : 0
J
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340873Verze : 0
KKŘ - krajské ředitelství
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340875Verze : 0
L
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340876Verze : 0
M
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340878Verze : 0
NNPP - náměstek policejního prezidenta
NPC SKV - Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340879Verze : 0
OOOP – obvodní oddělení policie
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340880Verze : 0
PP ČR - Policie České republiky
PP ČR - Policejní prezidium České republiky
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340882Verze : 0
R
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340883Verze : 0
Ř
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340884Verze : 0
SSKPV - Služba kriminální policie a vyšetřování
SNB - Sbor národní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340885Verze : 0
Š
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340886Verze : 0
T
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340888Verze : 0
UÚOKFK SKPV - Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování
URNA - Útvar rychlého nasazení
ÚZČ SKPV - Útvar zvláštních činností Služby kriminální policie a vyšetřování
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340889Verze : 0
V
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340890Verze : 0
Wwww.policie.cz - oficiální webové stránky Policie České republiky
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340891Verze : 0
Z
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340892Verze : 0
ŽŽOP – železniční oddělení policie
URL : https://www.valka.cz/Seznam-pouzitych-zkratek-a-pojmu-t91138#340894Verze : 0