Main Menu
User Menu

Seznam osob okresu Písek zavražděných během 2. sv. války

zdroj: kol: Přehled umučených, popravených a padlých píseckých občanů v letech 1939 - 1945. Vydal OV ČSPB v Písku, 1988. 3000 výtisků, neprodejné.A


Adler Rudolf
*25.11.1885, poštovní revizor v.v.
Zatčen z rasových důvodů r. 1942, převezen do koncentračního tábora, kde zahynul


Adlerová Olga
*15.11.1900, v domácnosti
spolu s manželem zatčena z rasových důvodů v r. 1942, převezena do koncentračního tábora, kde zahynula


Arsteinová Lenka
*26.6.1895 ve Vodňanech, v domácnosti
Zatčena z rasových důvodů v r. 1942, převezena do koncentračního tábora, kde zahynula
URL : https://www.valka.cz/Seznam-osob-okresu-Pisek-zavrazdenych-behem-2-sv-valky-t47845#187225Verze : 0
B


Badaš Jan Dr.
*26.5.1889, právník
Zatčen z rasových důvodů r. 1942, převezen do koncentračního tábora, kde zahynul


Badašová Dr.
23.6.1891 ve Vodňanech
Spolu s manželem zatčena z rasových důvodů v r. 1942, převezena do koncentračního tábora, kde zahynula


Ball Leopold
19.11.1887 v písku, obchodník
Zatčen z rasových důvodů r. 1942, převezen do koncentračního tábora, kde zahynul


Ballová Emilie
16.9.1883 v Lařanech
Převezena do koncentračního tábora, od r. 1942 nezvěstná.


Baloušek Bohumil
21.2.1914 v Písku +10.5.1945, soudní úředník
Bojoval v partyzánské skupině, padl poblíž Lhotky u Dobříše


Bárta Václav
15.9.1924 v Písku +26.3.1945 KT Mittelbau, dělník
Jako ročník 1924 byl na nucených prací, odkud 3x uprchl. Zatčen a převezen do koncentračního tábora, kde zemřel


Bártík Josef
20.8.1887 v Louce, +17.8.1944, hajný
Člen ilegální skupiny Oslov. Zatčen gestapem pro ilegální činnost, přechovávání osob v červnu 1944. Odsouzen v písecké sokolovně 13.7.1944 k trestu smrti a na Pankráci v Praze popraven


Bártík Josef
21.7.1925 ve Štědroníně +17.8.1944, lesní adjutant
Člen ilegální skupiny Oslov. Zatčen gestapem 11.8.1943 pro ilegální činnost. Odsouzen v písecké sokolovně 13.7.1944 k trestu smrti a na Pankráci v Praze popraven


Bártíková Anastázie
*13.4.1892 +17.8.1944v domácnosti
Zatčena spolu s manželem a synem za ilegální činnost a pomoc skupině Oslov. Odsouzen v písecké sokolovně 13.7.1944 k trestu smrti spolu s manželem, synem a dcerou, provdanou Drábkovou. Převezena na Pankrác a popravena.


Bartošová Anna
*29.6.1895 v Plazích + 7.11.1944, majitelka penzionu v Štědroníně
Zatčena gestapem r. 1944 za spolupráci s ilegální skupinou Oslov. Převezena na Pankrác a popravena.


Beck Bedřich JUDr.
soudní rada v Písku
Zatčen spolu s matkou z rasových důvodů, odvezen do koncentračního tábora, kde zemřel.


Bečka Eduard
*23.3.1914 ve Vídni +8.5.1945 u Bernartic, cukrář
Byl zařazen do strážního oddílu Bernard a padl u Bernartic


Bečvář Václav
*20.5.1913 ve Skalách +1.6.1941 v Mnichově, truhlářský dělník
Zatčen gestapem 2.9.1940 pro šíření letáků a poslech rádia. Umučen.


Bejkovský Arnošt
23.9.1923 v Písku, student gymnazia
Zatčen r. 1943 z rasových důvodů, převezen do koncentračního tábora, kde zahynul


Bejkovský Josef
9.6.1893 v Benešově, obchodník v písku
Zatčen r. 1943 z rasových důvodů, převezen do koncentračního tábora, kde zahynul


Bejkovský Otto
19.11.1929 v Písku, školák
Zatčen r. 1943 z rasových důvodů, převezen do koncentračního tábora, kde zahynul


Bejkovská Regina
18.7.1901 v Jistebnici, v domácnosti
Zatčena r. 1943 z rasových důvodů, převezena do koncentračního tábora, kde zahynula


Beran František
*29.9.1897 v Písku + 26.3.1943 Osvětim, zlatník
Zatčen 27.10.1942 za činnost v zakzaném sokolském hnutí a spolupráci se skupinou Obrana národa. Umučen v koncentračním táboře Osvětim


Beran Václav
řeznický pomocník
Bytem v Protivíně. Byl nasazen na nucené práce, zemřel 13.10.1944 v Linderuhe.


Beran Rudolf
6.4.1900 v Hajanech + 29.1.1944 Buchenwald, dělník
Zatčen za ilegální činnost, šíření letáků a spolupráci s odbojovou skupinou. Umučen v koncentračním táboře


Bergauer Vladimír MUDr.
18.9.1898 v Písku + 24.10.1942 v Drážďanech, univerzitní docent
Zatčen pro přechovávání parašutistů a spolupráci s odbojem. Vězněn na Pankráci a popraven v Drážďanech


Bergauerová Ing.
manželka dr. Bergauera
Zatčena a popravena spolu se svým manželem.


Bíba Karel
1.6.1904 v Písku + 17.6.1942 Osvětim, svrškař
Zatčen gestapem 17.9.1940 pro skrývání člena KSČ Jana Tomáško. Popraven v koncentračním táboře


Bílová Markéta
manželka št. kapitána Čs armády.
Zatčena z rasových důvodů, zemřela v koncentračním táboře


Bittner Jindřich
*9.10.1905 + 6.1.1940, profesor
Zatčen jako rukojmí v roce 1939. Vězněn v různých koncentračních táborech, zemřel v Buchenwaldu


Bláha Jan
*28.8.1909 v Písku + 25.7.1944 Mauthausen
Zatčen za ilegální činnost a spolupráci s odbojem, převezen do koncentračního tábora, kde zemřel


Bláha Václav
*8.7.1920 v Žinkově +21.9.1942 Flossenburg
Zatčen za odbojovou činnost, umučen v koncentračním táboře


Blauová Alžběta
zatčena z rasových důvodů, zemřela v koncentračním táboře


Blochová Ludmila
5.6.1889, učitelka
zatčena z rasových důvodů, zemřela v koncentračním táboře


Blsch Rudolf
5.7.1916 - 13.8.1943
Zatčen za odbojovou činnost ve Skalách. Popraven na Pankráci


Blschová Anežka
zatčena z rasových důvodů, zemřela v koncentračním táboře


Boček Jiří
7.4.1915 v Písku + 8.5.1945 u Bernartic
Zařazen do odbojové skupiny Bernard, padl v boji u Bernartic


Bokr Bohumil MUDr
18.3.1897 - 20.4.1944, lékař v Písku
Zatčen za spolupráci se skupinou Oslova. Odvezen do Klatov a dále Terezín, Vratislav, Zwickau. Zemřel v koncentračním táboře Untersmanfeld.
Jeho manželka, roz Konrádová, zemřela žalem 27.4.1944


Bondy Viktor
28.6.1896 v Týně n. Vlt., továrník
zatčen z rasových důvodů, zemřel v koncentračním táboře


Bornstein Josef
13.11.1904 v Mikulově, rubní technik v Písku
zatčen z rasových důvodů, zemřel v koncentračním táboře


Braun Václav
22.9.1912 v Kožlí + 8.5.1945 u Bernartic
Zařazen do odbojové skupiny Bernard, padl v boji u Bernartic


Brok Arpád
zatčen z rasových důvodů, zemřel v koncentračním táboře


Brok Bedřich
zatčen z rasových důvodů, zemřel v koncentračním táboře


Brož Václav
25.3.1912 ve Štědroníně +7.11.1944 Praha-Pankrác
Člen skupiny Oslov, zatčen za politickou činnost a ukrývání osob. popraven na Pankráci


Brunclíková Marie
1898 v Písku + 1942 Praha-Pankrác
Zatčena za přechovávání osob, popravena


Březnický Josef
8.9.1911 v Písku + 10.3.1945 v Písku
Člen skupiny Oslov, zatčen za ilegální činnost 14.8.1940, vezněn v Německu. Začátkem března propuštěn, ale záhy na následky věznění zemřel


Buchlerová Olga
14.11.1892 v Písku + 26.3.1943 Terezín, v domácnosti
Zatčena z rasových důvodů, zemřela na následky nemoci


Buneš Jan
nar. v Protivíně, bednář
zemřel při leteckém náletu r. 1945


Buzek Emil
25.4.1926 v Písku + 7.12.1944 Slezská Ostrava, strojník
Nasazen na nucené práce, kde vysílením zemřel
URL : https://www.valka.cz/Seznam-osob-okresu-Pisek-zavrazdenych-behem-2-sv-valky-t47845#187228Verze : 1