Main Menu
User Menu

Sekce

Section

Česky:
Czech:
Sekce
Anglicky:
English:
Section
Další názvy:
Other names:
- -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Sekce-t196855#566014Verze : 0
MOD
- Section se vyskytuje např.

  • v Britské armádě, kde se v některých součástech četa dělí na sekce, které jsou tak ekvivalentem družstev
  • u námořní pěchoty, kde se četa dělí na tři nebo čtyři družstva, případně dvě nebo tři sekce
  • u letectva námořní pěchoty USA, kde jde o jednotku dvou až tří letadel
V francouzských ozbrojených silách bývá sekce ekvivalentem čety.
URL : https://www.valka.cz/Sekce-t196855#566015Verze : 2
MOD
esp - Sección
URL : https://www.valka.cz/Sekce-t196855#566115Verze : 0
MOD