Main Menu
User Menu

Sbor národní bezpečnosti (SNB)

Sbor národní bezpečnosti - SNB


Sbor národní bezpečnosti (zkratka SNB, hovorově esenbáci, slovensky Zbor národnej bezpečnosti, ZNB) byl ozbrojený, jednotný, vojensky organizovaný sbor, fungující jako represivní složka výkonné moci v Československu v letech 1947–1990.


SNB byl od roku 1965 tvořen dvěma oborově nezávislými složkami:


1) Státní bezpečnost (StB) vykonávající činnosti zpravodajské, zaměřené na boj proti „vnitřnímu“ a „vnějšímu“ nepříteli.


2) Veřejná bezpečnost (VB) vykonávající obvyklé policejní činnosti včetně administrativy registru osob, vozidel, zbraní apod.


Zatímco Státní bezpečnost zanikla rozkazem ministra vnitra Richarda Sachera 01.02.1990, pak příslušníci SNB zákonem č. 333/1991 Sb., byli převedeni do služeb Federálního policejního sboru pod působností Federálního ministerstva vnitra.


cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Sbor-narodni-bezpecnosti-SNB-t79129#290794Verze : 1
MOD