Main Menu
User Menu

Šarišské Sokolovce (zaniknuté slovanské hradisko)

Hradisko neďaleko Šarišských Sokoloviec, objavené J. Macákom, svojou polohou (kóta 737,50) i opevnením sústavou valov dalo podnet k vykonaniu zisťovacieho výskumu už roku 1965, ktorý realizoval zaslúžilý bádateľ V. Budinský – Krička. Na tento pozoruhodný slovanský pamätník upozornil J. Macáka jednak ľudový názov vrchu, jednak valy a priekopy hradiska i tmavá kultúrna vrstva na miestach, kde ju narušili a odkryli kolesá traktora.


Viac info v článku v mojom profile:
https://www.valka.cz/clanek_12601.html
URL : https://www.valka.cz/Sarisske-Sokolovce-zaniknute-slovanske-hradisko-t79244#291034Verze : 0
Slovanské hradisko na Hradovej hure v katastri obce Šarišské Sokolovce sa datuje do 9. až 10. storočia (pôvodom veľkomoravské hradisko) a podľa doterajších poznatkov malo najpravdepodobnejšie charakter refúgia, aj keď jeho správnu funkciu nemožno zatiaľ vylúčiť.

Zdroj: www.uzovskysalgov.sk
URL : https://www.valka.cz/Sarisske-Sokolovce-zaniknute-slovanske-hradisko-t79244#291045Verze : 0
MOD