Main Menu
User Menu

Samostatná motostřelecká divize zvláštního určení [1937-1943]

Separate Special Purpose Motor Rifle Division

Отдельная мотострелковая дивизия особого назначения

     
Název:
Name:
Samostatná motostřelecká divize zvláštního určení
Originální název:
Original Name:
Отдельная мотострелковая дивизия особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.09.1937
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná motomechanizovaná divize zvláštního určení
Datum zániku:
Disbanded:
14.02.1943
Nástupce:
Successor:
1. motostřelecká divize zvláštního určení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1937-14.02.1943 Moskva, ? /

Velitel:
Commander:
08.09.1937-29.07.1938 Toroščin, Pavel Vasiljevič (Komandir brigady / Командир бригады)
04.08.1938-04.06.1940 Artěmjev, Pavel Artěmjevič (Komandir divizii / Командир дивизии)
04.06.1940-26.02.1941 Artěmjev, Pavel Artěmjevič (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
11.03.1941-14.02.1943 Marčenkov, Michail Petrovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
08.05.1938-11.03.1941 Marčenkov, Michail Petrovič (Polkovnik / Полковник)
23.11.1939-04.06.1940 Marčenkov, Michail Petrovič (Komandir brigady / Командир бригады)
04.06.1940-11.03.1941 Marčenkov, Michail Petrovič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Malikov, Nikolaj Timofejevič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
23.06.1939 Leninov rad
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
wikipedia
https://tankfront.ru/ussr/nkvd/omsdon1.html
https://odonvv.ru/index/0-65
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-motostrelecka-divize-zvlastniho-urceni-1937-1943-t208222#589306Verze : 0
MOD