Main Menu
User Menu

Saláhuddín, Ajjúb ibn

Saladin / صلاح الدين يوسف بن أيوب‎

     
Příjmení:
Surname:
Saláh ad-Dín
Jméno:
Given Name:
Júsúf ibn Ajjúb
Jméno v originále:
Original Name:
صلاح الدين يوسف بن أيوب‎
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
?
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
sultan
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
XX.XX.1137 (?) Tikrít, Irák
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.03.1193 Damašek, Sýrie
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
sultán Egypta a Sýrie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
vedl muslimy proti křižákům
založil dynastii Ajjúbovců
znám jako Saladin
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Saladin
URL : https://www.valka.cz/Salahuddin-Ajjub-ibn-t29753#325864Verze : 0
MOD
Saláhuddín ibn Ajjúb (Saladín) – egyptský sultán
arabsky: صلاح الدين يوسف بن أيوب
kurdsky: Selah′edînê Eyubî, سهلاحهدین ئهیوب

(1137 – 1193)


Narodil se kolem roku 1137 v Kurdistánu v roce 1152 vstoupil do vojska damašského sultána Núrrudína, aby se zúčastnil jeho tažení proti Fátimovcům v Egyptě. Jeho strýc Širkúha se stal egyptským vezírem ve službách Núrrudína u dvora fátimovského chalífy. Když v roce 1169 zemřel, stal se Salláhudin jeho nástupcem ve funkci vezíra. Roku 1171 sesadil posledního Fátimovce a prohlásil se za egyptského sultána pod svrchovaností bagdádského chalífy z dynastie Abbásovců. O tři roky později, po smrti sultána Núrrudína, se zmocnil i vlády nad částí Sýrie, Palestinou, Hidžázem, Jemenem a Núbií. Během následujících deseti let si podrobil i seldžucká knížata v Malé Asii a donutil je stát se jeho vazaly.

Z pověření bagdádského chalífy podnikl tažení proti křižákům a jejich Jeruzalémskému království. Na hlavu porazil křesťanská vojska v bitvě u Tiberiady 4. července 1187 a 2. října téhož roku vstoupil do Jeruzaléma. Do roku 1189 vytlačil křížáky z většiny jimi obsazených míst v Sýrii a Palestině, což vyvolalo třetí křížovou výpravu. Během ní sice utrpěl porážku od anglického krále Richarda I. Lví srdce roku 1191 u Arsúfu, ale Jeruzalém udržel ve svých rukou a následně přiměl křižáky uzavřít příměří.

Salahuddín podporoval rozvoj věd, zakládal školy a nemocnice. V roce 1177 nechal postavit káhirskou citadelu. Křížáci mu přisuzovali rytířské ctnosti, štědrost a tolerantnost, stal se hrdinou legend i pohádek. Dynastie Ajjúbovců, kterou založil, pak v Egyptě a Sýrii vládla až do roku 1250, kdy byla poražena mongolskými Hülegüovci.

zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Saladin

URL : https://www.valka.cz/Salahuddin-Ajjub-ibn-t29753#106060Verze : 2
Myslím, že na tom obrázku křižáci poráží Saladdína a berou mu kříž- relikvii, bude to tak už proto, že je to obrázek z evropské středověké kroniky.
URL : https://www.valka.cz/Salahuddin-Ajjub-ibn-t29753#112910Verze : 0
MOD