Main Menu
User Menu

SWE - RBS-90 (protiletadlový raketový komplet)

RBS-90

Robotsystem-90

     
Název:
Name:
RBS-90
Originální název:
Original Name:
RBS-90 (Robotsystem-90)
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový komplet krátkeho dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1991-DD.MM.1995 Bofors Defence, Karlskoga
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1991-DD.MM.1995
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1989
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
RBS-70 Mk1
RBS-90 Mk.2 (Lvrb 90 Mk.2)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
přenosná trojnožka (2 rakety) / man-portable tripod (2 missiles)
Lvbv 2082 RBS 90 (přívěs na přepravu / trailer for transport)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
PS-90 (přehledový 2D rádiolokátor Giraffe-75 / surveillance 2D radar Giraffe-75)

Lvstribv 2081 RBS 90 (bojové vozidlo s integrovaným 3D rádiolokátorom PS-91 / combat vehicle with 3D radar PS-91)

IK PI-917 (TV a infračervená kamera pro sledováni cíle / TV and thermal imaging equipment for target tracking)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
BV-206 (přepravník příslušenství / accessory carrier)
Lvelvbv 2083 RBS 90 (přívěs / trailer)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
simulator
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
RBS-70 doplnený rádiolokátorom a infračervenou kamerou pre nočné použitie doplnený druhou raketou
Zdroje:
Sources:
https://en.missilery.info/missile/rbs90
www.armedforces.co.uk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robotsystem_90

SWE - RBS-90 (protiletadlový raketový komplet) - RBS-90 vo vojenskom múzeu v Štokholme

RBS-90 vo vojenskom múzeu v Štokholme
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-90-protiletadlovy-raketovy-komplet-t235041#649304Verze : 2
MOD
Vývoj protilietadového prostriedku RBS-90 sa začal v 80-tych rokoch minulého storočia ako RBS-70M. Cieľom bolo rozšíriť bojové možnosti RBS-70, vrátane použitia v nočných podmienkach, či zvýšenia účinnosti proti odolným vzdušným cieľom, ako boli vrtuľníky Mi-24.

RBS-90 má integrovaný pasívny infračervený zameriavač, umožňujúci sledovanie cieľa v nočných podmienkach a modernizovaná raketa má zväčšený motor (predĺžený dolet) a mohutnejšiu bojovú hlavicu pri nezmenených vonkajších rozmeroch. Tieto úpravy umožnil technologický pokrok v oblasti elektroniky, vďaka čomu došlo k zmenšeniu elektronického bloku a uvoľnený priestor mohli využiť motorová a bojová časť.

Okrem úprav samotného odpaľovacieho zariadenia sa konštruktéri venovali aj zlepšeniu prieskumných schopností kompletu a pracovných podmienok obsluhy. K tomu využili integráciu odpaľovacieho zariadenia do pásového obrneného vozidla na báze transportéra Bv-208 (obrnená verzia transportéra Bv-206). Toto riešenie umožnilo obísť hmotnostné obmedzenia prenosných kompletov, vlastné odpaľovacie zariadenie bolo ťažšie ako u RBS-70, ale disponovalo dvomi zameriavačmi (denným - vľavo a infračerveným - nočným - vpravo) a bolo vybavené dvojicou rakiet.
Pracovné miesta strelca a veliteľa boli umiestnenené vo vnútri vozidla (vlastné odpaľovacie zariadenie sa umiestňovalo mimo vozidlo), pričom veliteľ disponoval 3D radiolokátorom PS-91, ktorý mu dával lepší prehľad o vzdušnej situácii. Zlepšený bol aj komunikačný systém, najmä odolnosť voči rušeniu dát o vzdušnej situácii prijímaných z nadriadeného prieskumného rádiolokátora PS-90.


Vďaka vylepšeniam sa RBS-90 stal podstatne účinnješí ako RBS-70, napriek tomu sa ale nedočkal exportných úspechov. Vo švédskej armáde bol systém určený na obranu stacionárnych objektov, najmä leteckých základní. Zaradený bol do výzbroje 10 protilietadlových oddielov, pričom každý oddiel bol vyzbrojený jednou batériou RBS-90 a dvomi batériami RBS-70.

Batéria RBS-90 sa skladala z prieskumnej čaty, ktorej hlavnou výzbrojou bol prehľadový 2D rádiolokátor PS-90 (Giraffe 75) inštalovaný na podvozku nákladného automobilu Terrängbil 45 (Tgb 45, modifikovaná verzia nákladného automobilu Scania SBAT111S) a z dvoch palebných čiat, ktorá každá disponovala 3 palebnými družstvami. Bojové vozidlo palebného družstva tvorilo bojové vozidlo Lvstribv 2081 s prívesom Lvbv 2082 (neskôr pravdepodobne nahradený prívesom Lvelvbv 2083). Bojové vozidlo Lvstribv 2081 obsahuje 3D rádiolokátor PS-91, ktorý slúži na zistenie súradníc cieľa pre strelca (navedenie odpaľovacieho zariadenia na cieľ). Samotné odpaľovacie zariadenie s denným a nočným zameriavačom a systémom na ožarovanie cieľa s dvomi raketami sa prepravovalo v prívese Lvbv 2082 a pred použitím sa pomocou výsuvnej konzoly spúšťalo mimo vozidla. Družstvo bolo tvorené veliteľom, strelcom a vodičom.

RBS-90 bol z výzbroje švédskej armády vyradený okolo roku 2004-2005, vo výzbroji zostali iba rádiolokátory PS-91 a samotné rakety, ktoré sú spätne kompatibilné s RBS-70. Odpaľovacie zariadenia boli dlhodobo uložené. V roku 2019 došlo k ich opätovnému zavedeniu do výzbroje.


Zdroj.: krigsmakten.wordpress.com
https://www.tjelvar.se/vapen/4-70.htm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robotsystem_90
https://dan.wikitrans.net/Bandvagn_206
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-90-protiletadlovy-raketovy-komplet-t235041#649307Verze : 6
MOD