Main Menu
User Menu

SWE - 10W KV 44 (prenosná rádiostanica)

Prenosná rádiostanica Švédskej armády vznikla na sklonku 2. svetovej vojny. Ide o zdokonalenú 10W KV M/43. Zmeny sa týkali najmä rozsahu vysielača. Skladala sa z 3 dielov: prijímač so zdrojmi, vysielač a akumulátor pre vysielač.


Rozsahy:
prijímač 1,6 až 4,5 MHz v 3 podrozsahoch,
vysielač 2 až 4,5 MHz v 2 podrozsahoch
Prevádzky: A1, A2, A3
Výkon vysielača 12W pri A1, 5 W pri A2, A3
Rozmery:
prijímač 420 x 350 x 220 mm 17 kg
vysielač 420 x 350 x 220 mm 19 kg
akumulátor 320 x 220 x 180 mm 20 kg
napájanie prijímača zo suchých batérií 2 x 1,5 V a 125 V


Antény: tyč, dipól


Zdroj: manuál k 10W KV 44
SWE - 10W KV 44 (prenosná rádiostanica) - Zostava 10W KV 44 z manuálu

Zostava 10W KV 44 z manuálu
SWE - 10W KV 44 (prenosná rádiostanica) - Panel vysielača a prijímača

Panel vysielača a prijímača
URL : https://www.valka.cz/SWE-10W-KV-44-prenosna-radiostanica-t102063#368400Verze : 0
MOD