Main Menu
User Menu

SOV - ZiL-135K

ЗиЛ-135К

ZiL-135K (ЗиЛ-135К) - ťažký terénny automobil, skonštruovaný konštrukčnou kanceláriou automobilových závodoch Lichačeva na základe podvozku ZiL-135.


Koncom 50-tych rokov 20. Storočia vzrástol v Sovietskom zväze dopyt po ťažkých kolesových ťahačoch schopných pracovať aj v ťažkom teréne. Záujem o takúto techniku prejavoval ako Sovietska armáda, tak aj národné hospodárstvo. V armáde plánovali použiť tieto vozidlá ako prepraníky a ťahače pre tankovú a pásovú obrnenú techniku, prípadne pre mobilné riadiace a veliteľské stanovištia, národné hospodárstvo potrebovalo výkonné vozidlo schopné pracovať aj v ťažkých podmienkach na Sibíri.


Po vývoji štvornápravového ťahača ZiL-134, ktorý napriek svojim výborným výsledkom v teréne neuspel z dôvodov malej prevádzkovej spoľahlivosti a do sériovej výroby sa nedostal, vytvorili konštruktéri automobilových ázvodov ZiL v Moskve podvozok následovníka podobnej konštrukcie, ktorý dostal označenie ZiL-135. Táto rodina vozidiel zahŕňa niekoľko modelov, ktoré sa líšili použitými motormi, určením a niektorími ďalšími konštrukčnými prvkami, v závislosti na ich plánovanom použití. Ale prevažná väčšina dôležitých súčiastok týchto vozidiel bola aspoň spočiatku vzájomne zameniteľná.


V roku 1961 vzniká na základe podvozku ZiL-135Je (ЗиЛ-135Е) modifikácia ZiL-135K (maketa vzniká už v máji 1960). Podobne ako predchádzajúci model nebol ZiL-135K určený na prekonávanie vodných prekážok plavbou. Rovnako ako ZiL-135 mal ZiL-135K štvoricu náprav. Jednotlivé nápravy neboli vybavené tlmičmi, tlmenie terénnych nerovností zabezpečovala pružnosť pneumatík. Dvojica stredných náprav zostala umiestnená blízko seba v strede vozidla, prvá a štvrtá náprava boli umiestnené samostatne na začiatku a konci automobilu. Tieto nápravy boli riaditeľné, čo vozidlu umožňovalo veľkú priechodnosť terénom (aj v zákrutách boli jednotlivé kolesá prakticky v zákryte) a malý polomer otáčania.


Motorová jednotka bola tvorená dvojicou benzínových motorov ZiL-375Ja (ЗиЛ-375Я) (podobný motor bol použitý napr. v automobile Ural-375D s výkonom po 175 hp. Každý motor pomocou hydromechanickej prevodovky poháňal kolesá na jednej strane vozidla. Pre potreby umiestnenia rozmerného kontajneru s raketou bol podvozok vozidla predĺžený na 7,6 m a z dôvodu úspory miesta boli aj motory premiestnené pod kabínu osádky. Vozidlo bolo vybavené vysokopružnými pneumatikami rozmeru 16.00-20" so systémom centrálneho hustenia pneumatík, čo tiež zvyšovalo možnosti vozidla v teréne. Regulácia umožňovala plynulo počas jazdy meniť tlak v pneumatikách od 0,5 do 2 kgs/cm2.


Automobil sa sériovo vyrábal od roku 1961, v roku 1962 sa jeho výroba presunula do Brjanského automobilového závodu.


Špeciálne nástavby:
- odpaľovacie zariadenie 2P30 (2П30) pre raketu S-5 (C-5) komplexu FKR-2 (ФКР-2) (kód NATO SSC-1A Shaddock)
- prototyp mobilného veliteľského stanovišťa
- odpaľovacie zariadenie SPU-35B (СПУ-35Б) protilodného raketového systému Redut (Редут) (kód NATO SSC-1B Sepal)
Zdroj:
http://leon-esman.chat.ru/21.htm
http://legion.wplus.net/guide/army/tr/zil135.shtml
http://www.fas.org
www.new-factoria.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZiL-135K-t62538#224018Verze : 0
MOD
ZiL-135K - prototyp mobilného veliteľského stanovišťa (zdroj: http://legion.wplus.net ).


ZiL-135K - odpaľovacie zariadenie 2P30 komplexu FKR-2 (zdroj: http://www.russianengineering.pochta.ru, http://legion.wplus.net).
SOV - ZiL-135K - 2P30 počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí 7.11.1961

2P30 počas vojenskej prehliadky na Červenom námestí 7.11.1961
SOV - ZiL-135K - 2P30

2P30
SOV - ZiL-135K - ZiL-135K - prototyp mobilného veliteľského stanovišťa

ZiL-135K - prototyp mobilného veliteľského stanovišťa
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZiL-135K-t62538#224079Verze : 0
MOD
Počas výroby sa vozidlo modernizovalo. Dvojica motorov bola nahradená jedným naftovým motorom JaMZ-238N (ЯМЗ-238Н). Úpravami prešla aj prevodovka, kde bola doplnená doplnková prevodovka s medzinápravovým diferenciálom. Zmenami prešla aj kabína, ktorá bola zväčšená. Po modernizácii dostali novovyrobené vozidlá označenie ZiL-135MB (ЗиЛ-135МБ), ale nakoľko výroba prebiehala v Brjansku, vozidlá dostali nové označenie BAZ-135MB (БАЗ-135МБ). Na tento podvozok bolo zabudované odpaľovacie zariadenie protilodného raketového komplexu Redut (Редут) a a komplex bezpilotného prostriedku Rejs (Рейс).


BAZ-135MB existovali aj vo valníkovej verzii, ich označenie bolo BAZ-135MBK (БАЗ-135МБК).


Zdroj:
www.new-factoria.ru
www.russianengineering.pochta.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZiL-135K-t62538#224087Verze : 1
MOD
Vozidla BAZ 135 MB sloužila u 101. letky bezpilotních průzkumných prostředků ve Stříbře od roku 1985 až do 1992, kdy odjeli v rámci dělení na Slovensko. Tato letka byla v podřízenosti 1. armády ČSSR.


Další 104. letka bezpilotních průzkumných prostředků v Krašovicích u Písku od r. 1987. Tato letka patřila pod 4. armádu ČSSR. Po rozpadu republiky přešla pod velitelství letectva. O dalším osudu mi není známo.


Letku tvořilo asi 30-40 vojáků z povolání a 20 vojáků ZVS.
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZiL-135K-t62538#276210Verze : 0
Fotografie vozidla jako nosiče bezpilotních prostředků lze vidět ve fotogalerii BAZ-135SPU
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZiL-135K-t62538#276212Verze : 0
zdroj: vlastní foto Lešany
SOV - ZiL-135K - transportní vozidlo

transportní vozidlo
SOV - ZiL-135K -


URL : https://www.valka.cz/SOV-ZiL-135K-t62538#342625Verze : 0
BAZ-135MB


©Radek HavelkaURL : https://www.valka.cz/SOV-ZiL-135K-t62538#380990Verze : 0
MOD