Main Menu
User Menu

SOV - RBK-250-AGIT (agitačná bomba)

Letecká agitačná bomba RBK-250-AGIT je skriňová bomba, upravená pre zhod a rozptýlenie letákov s agitačným obsahom prostriedkami letectva. Je určená pre bojové i výcvikové použitie.


RBK-250-AGIT je modifikáciou skriňovej leteckej bomby RBK-250.


Bombu je možné zavesiť na všetky typy závesníkov, na ktoré sa môžu vešať pumy RBK-250.


Bojové použitie bômb RBK-250-AGIT je obmedzené len max. prístrojovou rýchlosťou letu do 800 km/hod.


Pre bombu je vhodný agitačný materiál formátu A5 alebo A6. Do štyroch zásobníkov v telese bomby je možné umiestniť približne 18 – 20 kg agitačných letákov (podľa druhu papiera ), čo predstavuje cca 12 000 ks letákov formátu A5 a približne dvojnásobok množstva letákov formátu A6.


Bomba sa po vymietnutí agitačnej náplne rozpadá na 11 kovových častí, o hmotnosti 1,0 až 35 kg.


Najvýhodnejšia výška pre vymietnutie agitačnej náplne z tela bomby je 400 až 200 m nad terénom. Optimálne použitie bomby je pri rýchlosti vetra do 5 m/s.


Teleso bomby je tenkého kovového plechu so stabilizátorom v zadnej časti. Predná časť je uzatvorená hlavou bomby.Hlavné technické údaje :


Max. formát agitačního materiálu : A5


Hmotnosť :


Bomba s agitačnou náplňou : 72 ± 3 kg
Agitačná náplň : 19 ± 1 kgZdroj : Let-24-23 Letecká agitačná puma RBK-250-AGIT Popis a prevádzka, predpis ČSĽA – Praha, 1976
SOV - RBK-250-AGIT (agitačná bomba) - RKB-250-AGIT - popis.

RKB-250-AGIT - popis.
SOV - RBK-250-AGIT (agitačná bomba) - Vrstva letákov pred vložením do zásobníku v telese pumy.

Vrstva letákov pred vložením do zásobníku v telese pumy.
URL : https://www.valka.cz/SOV-RBK-250-AGIT-agitacna-bomba-t89504#333914Verze : 0