Main Menu
User Menu

SOV - R-397 (výsadkársky vysielač)

R-397 je pravdepodobne najmodernejší vysielač pre výsadkové skupiny pre prenos správ do ústredia. Používa tzv. zrýchlené vysielanie z pamäte. Neuvažuje sa s použitím ručného kľúčovania.

Vysielač R-397 existuje v dvoch modifikáciách.

R-397 (ok) "Okolyš"(Р-397(ок)"Околыш"), ktorý slúži na rádiové spojenie bez vyhľadávania a bez dolaďovania s číslicovým zariadením v KV rozsahu na vzdialenosť do 1500 km.

R-397 (lk) "Ľjapis" (Р-397(лк)"Ляпис"), slúžiaci na prenos číslicových informácií do 20 skupín tiež na vzdialenosť do 1500 km.

Väčšina agentúrnych a prieskumných jednotiek používa číslicovú šifru, ktorá je aj v poľných podmienkach jednoduchšie realizovateľná ako písmenová. Zrejme jedinou výnimkou je MOSAD. Preto obsahuje klávesnica na týchto staniciach prakticky iba číslice. A kapacita pamäte NAKOPITELA, ako je označovaná v dokumentácii k takýmto staniciam je obmädzená na určitú hodnotu. Obe stanice fungujú tak, že riadiaca stanica vysiela tzv. navádzaciu skupinu, ktorá po dešifrovaní dá frekvenciu na ktorej má agent, alebo prieskumník, vysielať pripravenú informáciu. Táto musí byť veľmi krátka aby nebolo možné zamerať zdroj vysielania. V súčasnosti je takéto vysielanie objavené do cca 1 sekundy a do 2 až 3 je pomerne presne lokalizovaný zdroj. Preto tie 20 (25) alebo 50 skupinové pamäte. Jednoducho aby operátor nemohol dlho vysielať na jednej frekvencii. U oboch staníc teda ide o nadviazanie, presnejšie vyslanie správy bez predchádzajúceho nadväzovania spojenia. Toto sa robilo na starších rádiostaniciach R350, 350m a 354. R394 myslím, už nepotrebovala toto "ladenie" nakoľko frekvencia sa zadávala v diskrétnej podobe.


TTD:

Rozsah: 2,5 až 19,99 MHz, krok ladenia 10 kHz
Výkon: 2 W
Napájanie: 12 V
Dosah: cca 1500kmZdroj: www.radiomilitari.com
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-397-vysadkarsky-vysielac-t81786#299960Verze : 0
MOD
R-397 "Lapiz"
zdroj: radioscanner.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-397-vysadkarsky-vysielac-t81786#698254Verze : 0