Main Menu
User Menu

SOV - R-394KM Striž

agentúrna rádiostanica

Rádiostanica R-394KM "STRIZH" je vlastne upravená R-394KM pre použitie na agentúrne účely v zahraničí.
Samotná úprava spočívala:
- v odstránení vojenského designu, uložení do iného obalu (bez popruhov a podobne), keďže sa predpokladalo jej diskrétne prenášanie
- nahradenie ruských popisov popismi anglickými, pri nejakej kontrole to nevzbudí okamžité podozrenie, a naverbovaní zahraniční agenti nemuseli azbuku ovládať
- výmena poistkového púzdra na štandartnú "západnú" poistku (zháňať ruské poistky by bolo hneď podozrivé)
- na zálohovanie uloženej správy (okolo 10dní) sa nepoužíva ruská valcová 9V batéria, ale zase obyčajná hranatá (kvôli dostupnosti)
- výmena konektoru napájania za konektor DIN 8 262°
- výmena konektora slúchadiel za konektor jack 3mm, takže šli použiť obyčajné civilné slúchadlá
parametre stanice:
rozmery zatvorenej krabice 275x240x120mm
príjem A1, A2, A3
vysielanie A1, F1, A2
citlivosť: telegrafný režim nie viac ako 2 μV
telefónny režim nie viac ako 5 μV
odber: príjem 0,7A
vysielanie 4,5A
pamäť 202 skupín po 5 čísel
dosah cca 1500km
napájanie 12V
anténa drôtová závesná 8/6m +protiváha 12/8/6/4m


Samotnú správu (narozdiel od vojenskej R-394KM) je možné do pamäte zapísať aj bez pripojeného napájania, stačí mať zapojenú záložnú batériu pre pamäť


prílušenstvo stanice tvorili slúchadlá, drôtová anténa, lampička, napájací kábel (použite v aute na autozapaľovač/na autobatériu),
a podľa mojich zistení ešte aj :sieťový nabíjač (s anglickými popiskami) a pravdepodobne striebrozinková batéria v "opasku" totožná ako u R-394KM, plus napájací kábel


Samotná rádiostanica nemá žiadny výrobný štítok, označenie a ani výrobné číslo. Jediným možným identifikačným prvkom je dátum výroby a (pravdepodobne výrobné) číslo ručne napísané na nálepke vovnútri radiostanice na jednom z blokov.
Podľa tohto čísla, dátumu a informácii od cryptomuseum.com by sa malo jednať o tzv. prvý typ Strižu.
Niekde je táto rádiostanica označená ako R-394T, toto tvrdenie si ale dovoľujem vysoko spochybniť, nakoľko podľa dokumentácie k R-394KM je prístroj označený ako R-394T informačný panel na zobrazenie prijatej správy.
Nakoľko internet o tejto raritnej stanici mlčí (po rádistanici na cryptomuseum.com je toto iba druhý zdokumentovaný kus na svete) bol by som rád za akékoľvek ďalšie informácie.zdroj foto: vlastná zbierka/ www.sptech.sk
SOV - R-394KM Striž - R-394KM STRIZH

R-394KM "STRIZH"
SOV - R-394KM Striž - s napájacím káblom a záložnou batériu, v režime písania správy do pamäte

s napájacím káblom a záložnou batériu, v režime písania správy do pamäte
SOV - R-394KM Striž - napájací kábel

napájací kábel
SOV - R-394KM Striž - porovnanie s vojenskou R-394KM

porovnanie s vojenskou R-394KM
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-394KM-Striz-t254084#698255Verze : 1