Main Menu
User Menu

SOV - MAZ-200

přehled verzí

MAZ-200 je označenie nákladného automobilu JaAZ-200 vyvinutého v Jaroslavskom automobilovom závode v roku 1945 vyrábaného v Minskom automobilovom závode. Od JaAZ-200 sa vizuálne líši najmä mriežkou chladiča, ktorá je orientovaná zvislo a samozrejme emblémom továrne, ktorý je tvorený zubrom (miesto medveďa u JaAZ).


Výroba vozidiel sa v Minskom automobilovom závode začala 01.11.1947 sklápačom MAZ-205, ale zároveň prebiehala výroba aj vozidiel JaAZ v Jaroslavi. Na plnú výrobu prešiel závod vo februári 1951. Výroba bola ukončená 31.12.1965.


Verzie:
MAZ-200 (МАЗ-200) - základná verzia valníka, takmer identická s JaAZ-200


MAZ-205 (МАЗ-205) - vozidlo na prepravu sypkých materálov so sklápacou korbou. Korba sklápaná mechanicky silou vodiča. Takmer identické vozidlo s typom JaAZ-205


MAZ-200G (МАЗ-200Г) - valník s demontovateľnými lavičkami na prepravu osôb, výroba špeciálne pre armádu, vyrábaný do roku 1957,


MAZ-200V (МАЗ-200В) - ťahač návesov


MAZ-200D (МАЗ-200Д) - špeciálny cisternový automobil s nádržou o objeme 5 m3 na prepravu živých rýb


MAZ-200P (МАЗ-200П) - valník s výkonnejším motorom JaMZ-236 (ЯМЗ-236), vyrábaný od roku 1962


MAZ-200M (МАЗ-200М) - ťahač návesov s výkonnejším motorom JaMZ-236 (ЯМЗ-236), vyrábaný od roku 1962


MAZ-200R (МАЗ-200Р) - ťahač návesov s výkonnejším motorom JaMZ-236 (ЯМЗ-236), vyrábaný od roku 1962 a vybavený dodatočným hydraulickým systémom pre sklápací náves na prepravu syspkých hmôt MAZ-5232V (МАЗ-5232В)


Špeciálne nástavby:


AC-8-200 (АЦ-8-200) - automobilová cisterna


TZ-200 (ТЗ-200) - automobilová cisterna na prepravu a dopĺňanie PHM


AC-525 (АЦ-525) - automobilová cisterna na prepravu mlieka


PM-9 (ПМ-9) - kropiace vozidlo


K-51 (К-51) - automobilový žeriav


K-52 (К-52) - automobilový žeriav


K-53 (К-53) - automobilový žeriav


APK-6 (АПК-6) - automobil so zdvíhacím čelom na prepravu nákladov, ich nakladanie a vykladanie z lietadiel


AC-30 (АЦ-30) - protipožiarny automobil (cisterna) s


AC-205 (АЦ-250) - protipožiarny automobil (cisterna)


AM-32 (АМ-32) - protipožiarny automobil - 32 m (45 m) výsuvný rebrík


ČAR-1-200 (ЧАР-1-200) - chladiace (mraziace) vozidlo


Vozídlo slúžilo aj ako podvozok ďalších špeciálnych vojenských skriňových nástavieb.


Ďalším rozvojom MAZu-200 vzniklo vozidlo na prepravu guľatiny MAZ-501 a valník MAZ-502 a jeho varianty.
URL : https://www.valka.cz/SOV-MAZ-200-t58306#210523Verze : 0
MOD