Main Menu
User Menu

SOV - KMT-6 (přídavné odminovací zařízení)

KMT-6 (Колейный минный трал КМТ-6)


Návěsné odminovací zařízení, které při své činnosti vyrývá miny před pásy tanku a odhrnuje je na jejich vnější stranu. KMT-6 lze použít společně s elektromagnetickým odminovacím zařízením EMT.


Zařízení by měla být schopna svými silami namontovat osádka tanku. Odminovač ovládá řidič tanku. KMT-6 lze instalovat na tanky sovětské a ruské provenience počínaje T-54 a konče T-90. Odminovače byly bojově použity např. Egypťany při překonávání Bar Levovy linie během Jomkippurské války v říjnu 1973.Technicko-taktická data
Celková hmotnost: 1 000 kg


Šířka odminovaného úseku (jedním KMT-6): 60 cm


Doba montáže / demontáže (nožových částí): 15-20 minut / 5 - 10 minut


Rychlost odminování: 6 - 14 km/hZdroje
1) Kohoutek, J.: Katalog ženijní techniky a materiálu EOD, Praha, 2006
2) Колейный минный трал КМТ-6, Сапер
3) Колейный минный трал КМТ-6, ОТЕЧЕСТВЕНАЯ БРОНЕТАНКОВАЯ ТЕХНИКА
URL : https://www.valka.cz/SOV-KMT-6-pridavne-odminovaci-zarizeni-t57873#209162Verze : 0
MOD
Mechanický odmínovač KMT-6 je návesné zariadenie na tanky určené na vyorávanie koľajových priechodov v mínových poliach. Pre vytváranie priechodov sú míny pred pásmi tanku vyorávané zo zeme a odhŕňané ma stranu mimo pásov tanku šikmými odhŕňovačmi. Na vytváranie priechodov v mínových poliach položených v snehu / na snehu / sa na pracovné ústrojenstvo upevňuje zimné odmínovacie zariadenie.
Odmínovač možno použiť iba na tanky, ktoré sú vybavené úchytmi na montáž buldozérového zariadenia BTZ-55. Zariadenie na tanky montuje osádka. Pre montáž nie sú potrebné mechanizačné prostriedky, iba pre manipuláciu s paletou, na ktorej sa prepravuje / zloženie palety z vozidla / je potrebný žeriav minimálnej nosnosti 1600 kg.
Nožové časti sa spúšťajú do pracovnej polohy vlastnou hmotnosťou a do prepravnej poloihy sa zdvíhajú vzduchovým zdvíhacím zariadením.


Hlavné údaje :
Šírka tanku s odmínovačom :- v prepravnej polohe : 3380 mm
- v pracovnej polohe : 3670 mm
Celková hmotnosť vrátane výstroja a prílušenstva : 1000 kg.
Hmotnosť odmínavača s paletou : 1600 kg.

Max. stúpanie tanku s odmínovačom : 23°
Max. bočný sklon tanku s odmínovačom : 20°

Čas potrebný na úplnú montáž KMT-6 na tank : 1 - 1,5 hod.
Úplná demontáž : 45 - 60 min.

Aby nedošlo k poškodeniu nožových častí, ktoré sú v pracovnej polohe, nesmie sa odmínovač používať :
- v zamrznutej zemine, ktorá je zamrznutá do hĺbky viac ako 5 cm,
- v krovinatom teréne, v teréne s väčším množstvom kameňov a iných prirodzených alebo umelých prekážok.
Demontovaný odmínovač - pri preprave na väčšie vzdialenosti - sa preváža na korbe nákladného automobilu potrebnej nosnosti. Na 50 t podvalníku sa prepravuje odmínovač aj s tankom, na ktorom je namontovaný.


Zdroj : Technická príprava ženijných vojsk SVŠT Bratislava 1988
SOV - KMT-6 (přídavné odminovací zařízení) - Popis nožovej časti KMT-6

Popis nožovej časti KMT-6
URL : https://www.valka.cz/SOV-KMT-6-pridavne-odminovaci-zarizeni-t57873#250413Verze : 1
Doplnenie údajov :

Mechanický odmínovač ovláda vodič tanku.
Popis odmínovača :

- dve nožové časti– pravá a ľavá,
- návesné zariadenie,
- vzduchový zdvíhací mechanizmus,
- zariadenie pre aktiváciu PT mín,
- elektrické zariadenie,
- zimné odmínovacie zariadenie,
- výstroj – príslušenstvo – náhradné diely.

Hlavné technické údaje :

Typy tankov, na ktorý je možné KMT-6 montovať : T-54M, T-55, T-55A s úchytmi pre BTZ-55.

Typ odmínovača : koľajový – nožový – vyrývací.


Rozmery v mm:

Dĺžka : 1185 ( vzdialenosť od predného bodu odmínovača k čelu korby tanku)

Šírka tanku s odmínovačom : 3380 prepravná poloha / 3670 pracovná poloha


Obsluha : osádka tanku


Zdroj : Žen-29-11
SOV - KMT-6 (přídavné odminovací zařízení) - T 55A s KMT-6 so zimným odmínovacím zariadením.

T 55A s KMT-6 so zimným odmínovacím zariadením.
URL : https://www.valka.cz/SOV-KMT-6-pridavne-odminovaci-zarizeni-t57873#313944Verze : 1
Upravená verze KMT-6 - KMT-72M4 - na modernizovaném tanku T-72M4 CZ.
URL : https://www.valka.cz/SOV-KMT-6-pridavne-odminovaci-zarizeni-t57873#209163Verze : 0
MOD
T-55A (039) s mechanickým odmínovačom KMT-6 z výzbroje ČSLA.
Do výzbroje tankových jednotiek ČSLA bol zaradený v roku 1962.


Zdroj : Doležal Ludvík, ing, Kroupa Lubomír, ing., CSc - Ženijní vojsko HISTORIE A SOUČASTNOST - MO ČR Praha 2003
SOV - KMT-6 (přídavné odminovací zařízení) - T-55 s KMT-6.

T-55 s KMT-6.
URL : https://www.valka.cz/SOV-KMT-6-pridavne-odminovaci-zarizeni-t57873#373319Verze : 1