Main Menu
User Menu

SOV/DEU - Pes - míner

Cобáка
V ZSSR vznikol počas druhej svetovej vojny nápad využívať cvičených psov na protitankový boj. Myšlienkou bolo vycvičiť tieto nemé tváre na aportovanie spod tankov. Na tele mali mať pripevnené špeciálne vaky nalnené výbušninou napojenou na kontaktný zapaľovač. Výcvik prebiehal za pomoci traktorov, obrnených vozidiel a streľby tak, aby si pejskové zvykli na hluk boja. Aportovaná návnada mohlo byť nejaké žrádlo. Pes sa mal dostať pod korbu tanku alebo vozidla a pri kontakte podvozku s odisteným zapaľovačom mal iniciovať výbušninu a položiť svoj psí život "за рóдину". Nemám žiadne presnejšie informácie o jednotkách a nasadení. Úspešnosť bola mizivá. Psi boli ľahkým terčom a ich inštinktívny živočíšny strach bol silnejší než výcvik. Myšlienka psa-mínera bola preto zavrhnutá.

Hundjäger
V Nemecku počas vojny vznikla v Sperenbergu armádna škola (Heeresschule fur Hunde und Brieftaubendienst), resp. špeciálne výcvikové stredisko pre výcvik psov a poštových holubov. V roku 1945 sa podľa sovietského vzoru stredisko sústredilo na rovnaký výcvik mínerských psov. Stredisko úzko spolupracovalo s vojenskou strelnicou v Kummersdorfe. Výsledky výcviku sú mi neznáme. Psi (nemeckí ovčiaci) boli cvičení i na ťahanie "ľahkých" nákladov (ťažké pechotné zbrane, pechotné prívesy (lf.8) a pojazdné nosidlá). Spravidla boli zapriahnutí do trojspražia.
Na jar roku 1945 vznikla špeciálna protitanková rota stíhačov tankov, ktorej mobilitu zabezpečovali psi. Výzbroj tvorili Panzerschreck a Goliáš.

www.ebay.de
Wolfgang Fleischer - Nemecká strelnica Kummersdorf

SOV/DEU -  Pes - míner -


SOV/DEU -  Pes - míner -


SOV/DEU -  Pes - míner -


URL : https://www.valka.cz/SOV-DEU-Pes-miner-t18798#69968Verze : 3
MOD
další němé tváře....
SOV/DEU -  Pes - míner -


URL : https://www.valka.cz/SOV-DEU-Pes-miner-t18798#73349Verze : 0
Ještě jedna němá tvář z Rudé armády.
SOV/DEU -  Pes - míner -


URL : https://www.valka.cz/SOV-DEU-Pes-miner-t18798#73381Verze : 0
Výcvik psa v německé armádě.
SOV/DEU -  Pes - míner -


URL : https://www.valka.cz/SOV-DEU-Pes-miner-t18798#73382Verze : 0
Povojnová záležitosť.
SOV/DEU -  Pes - míner -


URL : https://www.valka.cz/SOV-DEU-Pes-miner-t18798#104500Verze : 0
MOD
...
SOV/DEU -  Pes - míner -


URL : https://www.valka.cz/SOV-DEU-Pes-miner-t18798#104505Verze : 0
MOD
Nemecké výcvikové stredisko pre výcvik psov a poštových holubov.

Wolfgang Fleischer - Nemecká strelnica Kummersdorf

SOV/DEU -  Pes - míner -


SOV/DEU -  Pes - míner -


URL : https://www.valka.cz/SOV-DEU-Pes-miner-t18798#120591Verze : 2
MOD