Main Menu
User Menu

SOV - BODO (telegrafný prístroj)

BODO (BAUDOT)

БОДО

BODO - telegrafný prístroj.


Použitie:
V železničnej doprave a v oznamovacích službách.Prvé použitie v ruskej armáde sa datuje do roku 1914.Počas II. sv. vojny boli tieto prístroje v hojnej miere používané na najvyšších stupňoch velenia v ruskej armáde a tiež dodávané spojencom. Posledné kusy boli vyrobené v Bielorusku ešte začiatkom 50-tych rokov 20-teho storočia.V ZSSR toto zariadenie prešlo najväčším vývojom.


Určenie:
Zariadenie Bodo bolo určené k viacnásobnému využitiu telegrafného metalického vedenia.
Vynájdené v roku 1874 a pomenované po francúzskom vynálezcovi Jean Maurice Emile Baudot.
Neskôr v 50-tych rokoch, dalo základy pre rozvoj synchronizačných zariadení SU-204, SU-205 používaných v šifrovacích strojoch v ZSSR.
Baudotov kód trochu pozmenený na MTA2, dal základ aj pre vývoj dnešných počítačov.


Popis:
Využitie spočívalo v postupnom prideľovaní vedenia na niekoľko telegrafných pracovísk. Dialo sa tak pomocou vysielacích a prijímacích rozdeľovačov Bodo a jednotlivých pracovísk telegrafistov. Z pracovísk sa správy odosielali pomocou Baudot kódu. Spolupracovalo so svojím náprotivkom v synchrónnom duplexnom režime. Premieňalo paralelný chod impulzov z telegrafných pracovísk, na sériový chod po vedení a opačne. Zariadenie mohlo byť konštruované pre 2x, 3x, 4x, 6x a viac násobné využitie vedenia. Rýchlosť otáčania rozdeľovačov bola 200 ot/min, čo odpovedalo telegrafnej rýchlosti 25 Bd (Baudot).Maximálna teoretická rýchlosť odosielania znakov bola 200 zn/min.Praktická rýchlosť bola okolo 150 až 180 zn/min. Medzi zariadeniami mohla prebiehať aj tranzitná prevádzka.


Zariadenie obsahovalo:
Vysielací a prijímací rozdeľovač, tri motory, telegrafný kľúč pre morzeovku, prijímač morzeovky na pásku, obvody na synchronizáciu - fázovanie, meranie a nastavovanie.
Kamerton - ladičkový generátor slúžil na riadenie a stabilizáciu pracovnej frekvencie otáčok fonetických motorov zariadenia.Napájanie tvorili externé zdroje tzv. batérie.
Miestna batéria 110V= pre napájanie motorov a miestnych obvodov.
Linková batéria 2x 60V= s uzemneným stredom, pre napájanie vedenia 2x 20mA.


Pracovisko telegrafistu obsahovalo:
Vysielač kódu Baudot tvorila klaviatúra s piatimi klávesami. Ľavou rukou dvoma prstami a pravou troma prstami, sa po hlasitom odaretovaní stlačila naraz kombinácia impulzov príslušného písmena (kódu). Tieto sa následne v sérii zosnímali a vyslali na náprotivné zariadenie Bodo a príslušné pracovisko telegrafistu.
Prijímač kódu Baudot.
Po prijatí sériovej kombinácie impulzov na elektromagnety došlo k dekódovaniu a pomocou typového kolieska sa znak vytlačil na pásku. Páska sa nalepila na blanket telegramu.


Zdroj:
http://www.wikiwand.com/de/Baudot-Code
http://sfrolov.livejournal.com/168168.html
azbukametalla.ru
http://2brygada.walcz.paak.net/
SOV - BODO  (telegrafný prístroj) - Synchrónny rozdeľovač príjmu, (vpravo vysielania).

Synchrónny rozdeľovač príjmu, (vpravo vysielania).
SOV - BODO  (telegrafný prístroj) - Principiálne zapojenie BODO s príslušenstvom.

Principiálne zapojenie BODO s príslušenstvom.
SOV - BODO  (telegrafný prístroj) - Pracovisko telegrafistu

Pracovisko telegrafistu
URL : https://www.valka.cz/SOV-BODO-telegrafny-pristroj-t201563#576084Verze : 1