Main Menu
User Menu
Reklama

SNCASO S.O.1221 Djinn

     
Název:
Name:
SNCASO S.O. 1221 Djinn
Originální název:
Original Name:
SNCASO S.O. 1221 Djinn
Kategorie:
Category:
víceúčelový vrtulník
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1953-DD.MM.1957 Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest, Marignane
DD.MM.1957-DD.MM.1965 Sud-Aviation, Société Nationale de Constructions Aéronautiques, Marignane
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1954-DD.MM.1965
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
178
První vzlet:
Maiden Flight:
16.12.1953
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Uspořádání rotorů:
Rotor Configuration:
jiné uspořádání
Podvozek:
Undercarriage:
pevný
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kluzné ližiny
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného vrtulníku:
Empty Weight:
360 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
760 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
800 kg
Délka s otáčejícími se rotory:
Length with Rotors Turning:
? m
Délka trupu:
Fuselage Length:
5,3 m
Šířka trupu:
Fuselage Width:
? m
Celková výška:
Overall Height:
2,6 m
Průměr hlavního rotoru:
Main Rotor Diameter:
11 m
Průměr vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Diameter:
- m
Plocha disku hlavního rotoru:
Main Rotor Disc Area:
95 m2
Plocha disku vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Disc Area:
- m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
jiný
Počet motorů:
Number of engines:
1
Typ:
Type:
plynový generátor Turbomeca Palouste IV o ekvivalentnej výkonnosti 240 k (179 kW) dodáva stlačený vzduch do vrtuľových listov
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
250 l
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
130 km/h v m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
105 km/h v m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
3,5 m/s
Statický dostup:
Static Ceiling:
1800 m
Dynamický dostup:
Dynamic Ceiling:
2800 m
Dolet:
Range:
190 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
190 km
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
300 kg
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
neriadené rakety
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.aviastar.org
www.heli-archive.ch
https://en.wikipedia.org/wiki/Sud-Ouest_Djinn
www.flugzeuginfo.net
Křídla vlasti č. 4/1960

SNCASO S.O.1221 Djinn -


URL : https://www.valka.cz/SNCASO-S-O-1221-Djinn-t189828#549836Verze : 1
MOD
Viacúčelový vrtuľník S.O. 1221 Djinn francúzskej štátnej leteckej továrne Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest bol prvým sériovo vyrábaným vrtuľníkom využívajúcim pre pohyb rotorových listov princíp nazývaný aj "studený tryskový pohon". Tento spočíval v tom, že motor s plynovou turbínou neroztáčal samotný rotor, ale dodával stlačený vzduch, ktorý bol prostredníctvom kanálov vnútri celokovových listov rotora vedený na ich koniec. Tam prúdil tryskami von a roztáčal rotor. Vďaka teplote vháňaného vzduchu cca 160°C, neboli už napr. potrebné žiadne prostriedky na zabránenie namŕzania rotorových listov.


Absencia mechanickej prevodovky (obvyklej u vrtuľníkov "klasickej" koncepcie) zároveň eliminovala potrebu vyrovnávania točivého momentu a teda aj potrebu montáže vyrovnávacieho chvostového rotora. Djinn preto disponoval len jednoduchými zvislými chvostovými plochami, ktoré boli ovládané pomocou pedálov v pilotnej kabíne. Toto jednoduché zariadenie umožňovalo smerové riadenie vrtuľníku okolo zvislej osi. Keďže chvostové plochy boli vystavené prúdu spalín z motora, boli potiahnuté nerezovým plechom. Vrtuľník bol pilotmi hodnotený ako veľmi obratný stroj, zhovievavý k prípadným chybám pilota.


Osádku tvorili pilot a pasažier, sediaci v kabíne krytej zpredu a čiastočne z bokov organickým sklom, na boky stroja bolo možné pripevniť dve lehátka pre zranených, prípadne náklad alebo poľnohospodárske postrekovacie zariadenie do celkovej hmotnosti 300 kg. Počas vojny v Alžírsku francúzska armáda niekoľko strojov vybavila pre bitevné účely neriadenými raketami a pevnými guľometmi. Viacero strojov tohto typu sa zachovalo do dnešných dní ako múzejné exponáty, niektoré sú dodnes prevádzkované súkromnými majiteľmi ako letuschopné.www.flugzeuginfo.net
www.heli-archive.ch

SNCASO S.O.1221 Djinn - S.O. 1221 Djinn v švajčiarskych službách s čiastočne krytými nosidlami pre prevážaných pacientov

S.O. 1221 Djinn v švajčiarskych službách s čiastočne krytými nosidlami pre prevážaných pacientov
SNCASO S.O.1221 Djinn - detail trysky na konci rotora

detail trysky na konci rotora
SNCASO S.O.1221 Djinn - plynový generátor Turbomeca Palouste IV

plynový generátor Turbomeca Palouste IV
SNCASO S.O.1221 Djinn - pilotný priestor

pilotný priestor
SNCASO S.O.1221 Djinn - prístrojový panel

prístrojový panel
URL : https://www.valka.cz/SNCASO-S-O-1221-Djinn-t189828#549837Verze : 4
MOD