Main Menu
User Menu

Roaring Springs

Roaring Springs, Texas

     
Název:
Name:
Roaring Springs
Originální název:
Original Name:
Roaring Springs
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Motley
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
33°54'02.98"N 100°51'28.00"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Roaring-Springs-t203001#578876Verze : 0
MOD