Main Menu
User Menu

Řehoř VIII.

Papež Řehoř VIII.


pontifikát: 21.10.1187 - 17.12.1187
zemřel: 17.12.1187
vl. jménem: Alberto del Morra
URL : https://www.valka.cz/Rehor-VIII-t29903#107422Verze : 0
Po smrti Urbana III. ve Ferraře byl v tomto městě zvolen papežem Alberto del Morra z Beneventa, který převzal jméno Řehoř VIII.


Řehoř (ještě před svým nástupem) vyzval křesťany ke křížové výpravě (v návaznosti na vítězství Saladina nad křesťanským vojskem v r. 1187 u Hittímu). V konfliktu s císařem se snažil o usmíření a v mnohém ustoupil. Papežem byl však pouhých 57 dní a zemřel při urovnávání sporu mezi Pisánci a Janovany. Je pohřben v dómu v Pise a jako papež nikdy nenavštívil Řím.


Zdroje:
J.Gelmi: Papežové, Mladá fronta, Praha 1994
J.W.Kowalski: Encyklopedie papežství, Academia, Praha 1994
URL : https://www.valka.cz/Rehor-VIII-t29903#182273Verze : 0