Main Menu
User Menu

Rákóczi, František II.

František II. Rákóczi - vévoda sedmihradský


(1676 - 1735)Narodil se 27. března 1676 jako syn Františka I. Rákócziho a Heleny Zrinské. Po otcově smrti byl vychováván Thökölym, druhým manželem své matky. Když byl Imre Thököly zajat po porážce uherského povstání roku 1688, byl poslán na výchovu do jezuitských škol v Jindřichově Hradci a poté do Vídně. Císař Leopold I. ho roku 1694, poté co mu slíbil věrnost, jmenoval do funkce župana šarišské stolice. V roce 1697 se na něho obrátili bývalí velitelé povstání jeho nevlastního otce Thökölyho, aby se postavil do čela nového, tzv. kuruckého povstání, ale František neviděl žádnou šanci na úspěch bez pomoci zvenčí a proto odmítnul.


V roce 1700 zahájil František II. Rákoczi tajná jednání s králem Ludvíkem XIV. o podpoře případného povstání v Uhrách. Když byla jednání prozrazena, dal císař Františka zatknout a uvěznit. Ten ale roku 1701 z vězení uprchnul do Polska, kde pokračoval v přípravách uherského povstání. To vypuklo v roce 1703 a během jediného roku zachvátilo celé Slovensko a většinu Uher. Na sněmu v Onódu roku 1707 pak byli Habsburkové prohlášeni za sesazené.


František II. Rákoczi měl dalekosáhlé ambice. Chtěl se stát polsko-litevským králem a spojit tak polský a uherský trůn ve svých rukou. O podpoře těchto cílů zahájil jednání s ruským carem Petrem I. Velikým, se kterým uzavřel tajnou smlouvu. Neúspěchy Francie ve válce o španělské dědictví však vedly k politické izolaci Rákocziho a jeho následné porážce u Trenčína (Trenčianska Turná) v roce 1708. Uherská šlechta začala poté jednat s císařem Josefem I. o podmínkách návratu Habsburků na uherský trůn a v roce 1711 s ním uzavřela tzv. satmárský mír, který František II. Rákoczi neuznal.


Po své porážce odešel Rákoczi do exilu v Polsku a když jeho plán na získání polské koruny ztroskotal, uchýlil se do Francie. Po uzavření rastattského míru roku 1714 však musel opustit i Francii. Tři roky trvalo jednání o jeho vypovězení, než v roce 1717 odešel do Turecka. Tam poté zůstal až do své smrti 8. dubna 1735.
URL : https://www.valka.cz/Rakoczi-Frantisek-II-t28406#99619Verze : 0