Main Menu
User Menu

Rainer Ferdinand

     
Příjmení:
Surname:
Rakouský
Jméno:
Given Name:
Rainer Ferdinand Maria Jan Evangelista František Ignác
Jméno v originále:
Original Name:
Rainer Ferdinand Maria Johann Evangelist Franz Hyginus
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní zbrojmistr
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
arcivévoda
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.01.1827 Miláno
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.01.1913 Vídeň
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
předseda vlády
vrchní velitel zeměbrany
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Wien 1983
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rainer-Ferdinand-t88561#329085Verze : 0
MOD
Arcivévoda Rainer Ferdinand (Erzherzog Rainer Ferdinand) se narodil 11. ledna 1827 v Miláně. Jeho otcem byl lombardsko-benátský vicekrál (Vizekönig von Lombardo-Venetien) arcivévoda Rainer Josef (Erzherzog Rainer Joseph), matkou Marie Alžběta Savojsko-Carignanská (Maria Elisabeth von Savoyen-Carignan). Rainer prožil svá dětská léta především na zámku v lombardské Monze. Když mu bylo sedmnáct let, odešel do Vídně studovat práva. V roce 1852 se oženil se svou sestřenicí. Jeho vyvolenou se stala arcivévodkyně Marie Karolína (Marie Karoline), dcera arcivévody Karla, který byl starším bratrem jeho otce.


V roce 1845 byl jmenován do hodnosti plukovníka (Oberst) a nastoupil k pěšímu pluku č. 1, který měl štáb v Itálii. V roce 1852 byl převelen k kyrysnickému pluku č. 6, avšak již v následujícím roce byl přidělen k kyrysnickému pluku č. 7. Již od roku 1852 byl majitelem salcburského pěšího pluku č. 59. Od roku 1913 nesl pluk jeho jméno a na počátku první světové války složil, Hans Schmid, příslušník tohoto pluku, známý Rainermarsch, který se stal druhou zemskou hymnou Solnohradska. V roce 1854 byl povýšen do hodnosti generálmajora (Generalmajor) a jmenován brigadýrem (Brigadier) u 2. armádního sboru (2. Armee-Korps). V roce 1861 byl povýšen do hodnosti polního podmaršála (Feldmarschallleutnant). V roce 1866 se podílel na válečných událostech na italském bojišti. V letech 1872 až 1906 zastával funkci vrchního velitele zeměbrany (Landwehroberkommandant) předlitavské části rakousko-uherské monarchie. Bylo hlavně jeho zásluhou, že se z této části ozbrojených sil stal v podstatě rovnocenný partner společné císařské a královské armádě. V roce 1874 byl povýšen do hodnosti do hodnosti polního zbrojmistra (Feldzeugmeister).


Populární, liberálně orientovaný arcivévoda působil od roku 1857 jako prezident říšské rady, respektive od roku 1860 rozmnožené říšské rady. V roce 1861 stanul jakžto předseda ministerské konference v čele vlády. Z této funkce odstoupil v roce 1865. Důvodem bylo ztroskotání vládní politiky v uherské otázce. Od roku 1867 byl doživotním členem Panské sněmovny.


Arcivévoda Rainer se hojně věnoval vědě a umění. V roce 1861 se stal kurátorem Akademie věd, od roku 1863 působil jako protektor novězřízeného Uměleckoprůmyslového muzea. V roce 1873 zastával funkci prezidenta komise pro Vídeňskou světovou výstavu. Věnoval se rovněž sběratelství knih a rukopisů, mimo jiné získal rozsáhlou sbírku egyptských papyrů.


Arcivévoda Rainer Ferdinand byl držitelem řady vyznamenání: rytíř Řádu zlatého rouna, velkokříž Řádu svatého Štěpána, Vojenský záslužný kříž v briliantech, Vojenská záslužná medaile na červené stuze, Válečná medaile, Zlatá jubilejní vzpomínková medaile pro ozbrojenou moc, Jubilení vzpomínková medaile pro občanské státní zaměstnance, Vojenský služební odznak 1. třídy pro důstojníky. Arcivévoda byl nejen vlastníkem císařského a královského pěšího pluku č. 59, ale též šéfem královského pruského dolnorýnského fyzilírského pluku č. 39.
Zdroje:
- Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Band 8, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1983
- Neue Deutsche Biographie, Band 21, Duncker & Humblot, Berlin 2003
- armádní schematismy z příslušných let
- schematismus zeměbrany a četnictva z roku 1900
URL : https://www.valka.cz/Rainer-Ferdinand-t88561#346525Verze : 0
MOD