Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Řád Kim Ir-sena
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nejvyšší řád země v jediném stupni
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Military and Civil Awards of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK), by Sessler & McDaniel
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kim-Ir-sena-t117126#404703Verze : 0
Řád Kim Ir-sena


Řády a vyznamenání země, kterou nazýváme Severní Korea jsou v našich podmínkách téměř neznámé i když v době, kdy se na 38. rovnoběžce bojovalo bylo několik československých důstojníků-pozorovatelů v misi, která měla dohlížet na příměří mezi rozdělenou Koreji. Dokonce i naše polní nemocnice pracovala na území ovládané komunistickým režimem a několik důstojníků, občanských pracovníků (lékařů a zdravotních sester) obdrželo vysoké řády za zásluhu v oblasti péče o zraněné vojáky.


Nebude tedy od věcí si některé řády alespoň na obrázcích přiblížit.


Faleristika země si v počátečním období zvolila za svůj vzor Sovětský svaz, a tak mnohé řády, byť s jinými jmény, evokuji řády a vyznamenání SSSR.


Prvním řádem, který si představíme je řád věnovaný velkému vůdci Kim Ir-senovi.


Řád je nejvyšší vyznamenáním země a rozeznáváme dva základní typy. První typ je téměř identický s řádem Lenina. Středový medailon je se svým portrétem vůdce nepřehlédnutelný. Snad pro až tak velkou podobu s řádem SSSR se záhy objevuje druhý typ, který na první pohled je honosnější. Oba řády si poněkud popíšeme.


l. typ:


Oválný medailon, který je tvořen věncem z listů dubu, vavřínů a klasu obilí je v dolní části převázaný stuhou na které je státní znak země. V horní části je pěticípá hvězdička. Kulatý medailon s portrétem Kim Ir-sena.


Revers:
Na zadní straně je kolmá jehlice k upevnění na uniformu (civilní oděv není příliš v módě). Korejský nápis a evidenční či registrační číslo.


2. typ:


Avers:
Řádová dekorace má podobu profilované hvězdy s pěti delšími a čtyřmi kratšími paprsky. Střední medailon, který je vložen ve věnci z klasu obilí nese portrét komunistického představitele s pevnými rysy obličeje. Věnec je v horní části uzavřen znakem země a v dolní části je převázán stuhou. Celkově tento řádový odznak v moderní podobě odpovídá kvalitní medailérské práci.


Revers:
Zadní strana s nápisem, registrační či pořadové číslo a jehlice k upevnění na oděv.


První typy řádu jsou vyrobeny v Leningradské mincovně (Petrohrad) z kvalitní ražbou ve zlatě a stříbře. Moderní řádové klenoty připomínají více bižuterii. Na přiloženém obrázku vidíme generalitu země doslova obloženou řádovými dekoracemi.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kim-Ir-sena-t117126#404704Verze : 0
Ukázka řádového klenotu tak zvaného I. typu.


Je zajímavé,že i tyto původní řády, které mají celkem velkou sběratelskou hodnotu se občas nabízejí na specializovaných aukcí především v USA a Kanadě.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kim-Ir-sena-t117126#404705Verze : 0
Řád "velkého vůdce" ve svém II. typu je zajímavý kresbou Kima. Porovnáním portrétu zjistíme,že umělec zde vytvořil "nadčlověka" stranického genia s pevnými rysy, která Kim nikdy neměl.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Kim-Ir-sena-t117126#404706Verze : 0