Main Menu
User Menu

RUM - 8cm Steil-Panzerkuppel M.1894 fur 8cm Panzerkanone M.1894

Podľa popisu v múzeu (Herresgeschichtliches museum Wien) kupola pochádza z Werk 1/2 Siedlizska, Gruppe Przemysl. Pri obliehaní pevnosti ruskými vojskami utrpela zásah 28cm mažiarom.
Priemer základu kupoly: 3,52 m
Priemer s predpancierom: 3,06 m
Priemer samotnej kupoly: 2,47 m
Výška základu: 50cm
Výška predpanciera: 38cm
Výška kupoly: 84 cm
RUM - 8cm Steil-Panzerkuppel M.1894 fur 8cm Panzerkanone M.1894 -


RUM - 8cm Steil-Panzerkuppel M.1894 fur 8cm Panzerkanone M.1894 -


RUM - 8cm Steil-Panzerkuppel M.1894 fur 8cm Panzerkanone M.1894 -


RUM - 8cm Steil-Panzerkuppel M.1894 fur 8cm Panzerkanone M.1894 -


RUM - 8cm Steil-Panzerkuppel M.1894 fur 8cm Panzerkanone M.1894 -


URL : https://www.valka.cz/RUM-8cm-Steil-Panzerkuppel-M-1894-fur-8cm-Panzerkanone-M-1894-t36190#135053Verze : 0
Foceno v Heeresgeschichtliches Museum, Vídeň.
RUM - 8cm Steil-Panzerkuppel M.1894 fur 8cm Panzerkanone M.1894 -


URL : https://www.valka.cz/RUM-8cm-Steil-Panzerkuppel-M-1894-fur-8cm-Panzerkanone-M-1894-t36190#201426Verze : 0