Main Menu
User Menu

Pułki kawalerii (pluky jezdectva) v září 1939

seznam pluků

V září 1939 byly bojově nasazeny následující pluky jezdectva :
1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego - posádka:Warszawa - Mazowiecka Brygada Kawalerii (Mazowiecka jízdní brigáda).
2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich - Stargard - Pomorska BK
3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich - Suwałki - Suwalska BK
1 Pułk Ułanów Krechowieckich im.Płk.Bolesława Mościckiego - Augustów - Suwalska BK
2 Pułk Ułanów Grochowskich im.Gen.Józefa Dwernickiego - Suwałki - Suwalska BK
3 Pułk Ułanów Śląskich - Tarnowskie Góry - Krakowska BK
4. Pułk Ułanów Zaniemeńskich - Wilno - Wileńska BK
5 Pułk Ułanów Zasławskich - Ostrołęka - Podlaska BK
6 Pułk Ułanów Kaniowskich - Stanisławów - Podlaska BK
7 Pułk Ułanów Lubelskich im.Gen.Kazimierza Sosnkowskiego - Mińsk Mazowiecki - Mazowiecka BK
8 Pułk Ułanów księcia .Józefa Poniatowskiego - Kraków - Krakowska BK
9 Pułk Ułanów Małopolskich - Trembowla - Podolska BK
10 Pułk Ułanów Litewskich - Białystok - Podlaska BK
11 Pułk Ułanów Legionowych im.Marszałka Rydza-Śmigłego - Ciechanów - Mazowiecka BK
12 Pułk Ułanów Podolskich - Białokrynica - Wołyńska BK
13 Pułk Ułanów Wileńskich - Nowa Wilejka - Wileńska BK
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich - Lwów - Podolska BK
15 Pułk Ułanów Poznańskich - Poznań - Wielkopolska BK
16 Pułk Ułanów Wielkopolskichm.Gen.Dyw.Gustawa Orlicz-Dreszera - Bydgoszcz - Pomorska BK
17 Pułk Ułanów Wielkopolskich im.Króla Bolesława Chrobrego - Leszno - Wielkopolska BK
18 Pułk Ułanów Pomorskich - Grudziądz - Pomorska BK
19 Pułl Ułanów Wołyńskich im.Gen.Edmunda Różyckiego - Ostróg - Wołyńska BK
20 Pułk Ułanów im.Króla Jana III Sobieskiego - Rzeszów - Kresowa BK
21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich - Równe - Wołyńska BK
22 Pułk Ułanów Podkarpackich - Brody - Kresowa BK
23 Pułk Ułanów Grodzieńskich - Postawy - Wileńska BK
24 Pułk Ułanów im.Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Zółkiewskiego ( zmotoryzowany) - Kraśnik - 10 BK zmotoryzowanej
25 Pułk Ułanów Wielkopolskich - Prużan - Nowogródzka BK
26 Pułk Ułanów Wielkopolskich im.Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza - Baranowicze - Nowogródzka BK
27 Pułk Ułanów im.Króla Stefana Batorego - Nieśwież - Nowogródzka BK
1 Pułk Strzelców Konnych (zmotoryzowany) - Garwolin - Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa
2 Pułk Strzelców Konnych - Hrubieszów - Wołyńska BK
3 Pułk Strzelców Konnych im.Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarneckiego - Wołkowysk - Suwalska BK
4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej - Płock - Nowogródzka BK
5 Pułk Strzelców Konnych - Tarnów - Krakowska BK
6 Pułk Strzelców Konnych im.Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Zółkiewskiego - Zółkiew - Kresowa BK
7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich - Biedrusk - Wielkopolska BK
8 Pułk Strzelców Konnych - Chełm - Pomorska BK
9 Pułk Strzelców Konnych im.Gen.Kazimierza Pułaskiego - Grajewo - Podlaska BK
10 Pułk Strzelców Konnych (zmotoryzowany) - Łańcut - 10 BK zmotoryzowanej
1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza - samostatný pluk ve stavu Armii "Łódź"
URL : https://www.valka.cz/Pulki-kawalerii-pluky-jezdectva-v-zari-1939-t39946#152392Verze : 1
MOD

Citace - stary :


2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich - Stargard - Pomorska BK
3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich - Suwałki - Suwalska BK
6 Pułk Ułanów Kaniowskich - Stanisławów - Podlaska BK
8 Pułk Ułanów im.Ks.Józefa Poniatowskiego - Kraków - Krakowska BK
11 Pułk Ułanów Legionowych im.Marszałka Rydza-Śmigłego - Ciechanów - Mazowiecka BK
25 Pułk Ułanów Wielkopolskich - Prużan - Nowogródzka BK
3 Pułk Strzelców Konnych im.Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarneckiego - Wołkowysk - Suwalska BK
5 Pułk Strzelców Konnych - Tarnów - Krakowska BK
7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich - Biedrusk - Wielkopolska BK
8 Pułk Strzelców Konnych - Chełm - Pomorska BKKorekta:


2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich - Starogard - Pomorska BK
3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego - Suwałki - Suwalska BK
6 Pułk Ułanów Kaniowskich - Stanisławów - Podolska BK
8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego - Kraków - Krakowska BK
11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza - Ciechanów - Mazowiecka BK
25 Pułk Ułanów Wielkopolskich - Prużana - Nowogródzka BK
3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego - Wołkowysk - Suwalska BK
5 Pułk Strzelców Konnych - Dębica - Krakowska BK
7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich - Biedrusko - Wielkopolska BK
8 Pułk Strzelców Konnych - Chełmno - Pomorska BK
URL : https://www.valka.cz/Pulki-kawalerii-pluky-jezdectva-v-zari-1939-t39946#153636Verze : 0
Ponadto na bazie ośrodków zapasowych zmobilizowano dla Brygady Rezerwowej Kawalerii "Wołkowysk" (velitel: płk Edmund Tarnasiewicz-Heldut):
103. Rezerwowy Pułk Szwoleżerów (Wołkowysk)
101. Rezerwowy Pułk Ułanów (Białystok)
102. Rezerwowy Pułk Ułanów (Wołkowysk)
110. Rezerwowy Pułk Ułanów (Białystok)
URL : https://www.valka.cz/Pulki-kawalerii-pluky-jezdectva-v-zari-1939-t39946#153643Verze : 0
Opravy M-i jsou oprávněné, kromě 5 Pułku Strzelców Konnych, ktrý dle práce Henryka Smacznego " Księga Kawalerii Polskiej 1914-1947 rodowody - barwa - broń " Tesco Przedsiębiorstwo Zagraniczne, Warszawa 1989 měl mít mírovou posádku v Tarnowie. Všem se za své nepřesné údaje omlouvám a zároveň děkuji M-i za opravy. Vynasnažím se, aby k podobným chybám už nedošlo.
URL : https://www.valka.cz/Pulki-kawalerii-pluky-jezdectva-v-zari-1939-t39946#153645Verze : 0
MOD
Strzelcy konni stacjonowali w Tarnowie do 1938 roku, kiedy to zostali przeniesieni do nowo wybudowanych koszar w Dębicy.
URL : https://www.valka.cz/Pulki-kawalerii-pluky-jezdectva-v-zari-1939-t39946#153658Verze : 0