Main Menu
User Menu

Ptáček, František

     
Příjmení:
Surname:
Ptáček
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Ptáček
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál intendantstva V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.07.1867 Opava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ptacek-Frantisek-t110765#389754Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ptáček
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Ptáček
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.07.1887 Státní gymnasium, Opava
DD.10.1888-DD.06.1890 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
DD.10.1905-DD.06.1906 Státní universita, právnická fakulta, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1887-DD.05.1888 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1896-DD.10.1898 Intendanční škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1888 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1899 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 vojenský podintendant rakousko-uherské branné moci
01.05.1911 vojenský intendant rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 vojenský vrchní intendant 2. třídy rakousko-uherské branné moci
15.11.1918 podplukovník intendantstva
29.02.1920 plukovník intendantstva
29.12.1922 generál intendantstva V. hodnostní třídy
01.02.1923 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1887-DD.11.1888 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 1, Opava
DD.11.1887-DD.05.1888 vojenské studium, Praha
DD.05.1888-DD.09.1888 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 28, Praha
DD.01.1890-DD.10.1896 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 74, Terezín a Jičín
DD.10.1896-DD.10.1898 vojenské studium, Wien
DD.10.1898-DD.06.1903 důstojník intendanční služby velitelství X. sboru, Przemysl
DD.06.1903-DD.10.1905 referent intendanční služby Říšského ministerstva války, Wien
DD.10.1905-DD.06.1906 civilní studium práv, Wien
DD.06.1906-DD.10.1912 referent intendanční služby Říšského ministerstva války, Wien
DD.10.1912-DD.10.1916 přednosta skupiny intendanční služby Říšského ministerstva války, Wien
DD.10.1916-DD.05.1917 přednosta skupiny intendanční služby 1. armády, východoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.11.1917 přednosta skupiny intendanční služby 4. armády, východoevropské válčiště
DD.11.1917-DD.04.1918 zástupce přednosty intendanční služby 7. armády, východoevropské válčiště
DD.04.1918-DD.11.1918 přednosta skupiny intendanční služby Hlavního velitelství, Baden
DD.11.1918-DD.07.1920 přednosta skupiny Likvidační komise ministerstva národní obrany, Wien
DD.07.1920-DD.01.1923 inspektor hospodářské správy Generálního inspektorátu vojska, Praha
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ptacek-Frantisek-t110765#389755Verze : 0
MOD