Main Menu
User Menu

První seržant

First Sergeant

First Sergeant

Česky: První seržant
English: First Sergeant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Seržant
Link to the Dictionary Entry Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Prvni-serzant-t241038#666808Verze : 1
MOD