Main Menu
User Menu

Prokeš, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Prokeš
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Prokeš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.11.1951 Slaný /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupce velitele Velitelství vojska územní obrany / Velitelství sil územní obrany
náčelník štábu 2. armádního sboru
velitel 1. tankové divize / 1. mechanizované brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Kubánek, Vladimír: Historie 1. tankové divize (VÚ 3858 Slaný). Brno, Tribun EU 2012
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7261
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6863
URL : https://www.valka.cz/Prokes-Josef-t175234#518058Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Prokeš
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Prokeš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1967-15.06.1970 Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova, Moravská Třebová
01.09.1970-31.07.1974 Vysoká vojenská velitelsko-technická škola, Martin
01.09.1976-14.07.1978 Vojenská akademie Antonína Zápotockého, Brno (postgraduální studium)
01.09.1990-10.07.1992 Vojenská akademie Generálního štábu ozbrojených sil SSSR, Moskva / Vojenská akadmie, Brno (postgraduální studium)
24.09.1994-09.12.1994 International Defense Management Course, Monterey, USA
30.04.1997-08.06.1998 Army War College, Carlisle, USA
06.02.1999-22.07.1999 NATO Defense College, Řím, Itálie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1972 podporučík
01.08.1974 poručík
01.08.1978 nadporučík
01.10.1981 kapitán
01.10.1984 major
01.10.1988 podplukovník
10.07.1992 podplukovník generálního štábu
01.11.1993 plukovník generálního štábu
01.09.1999 generálmajor (hodnost propůjčena po dobu výkonu funkce)
01.12.1999 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.11.1982-01.10.1984 Velitel : 47. dělostřelecký pluk
01.10.1984-06.10.1986 Velitel : 47. dělostřelecký pluk
DD.MM.1992-31.12.1992 Náčelník štábu : 20. mechanizovaná divize
01.01.1993-31.08.1993 Náčelník štábu : 20. mechanizovaná divize
01.09.1993-30.06.1994 Velitel : 1. tanková divize
01.07.1994-18.09.1996 Velitel : 1. mechanizovaná brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náčelník štábu : 2. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
01.09.1974-31.08.1976 velitel protitankového oddílu, 8. dělostřelecký pluk, 2. motostřelecká divize, 1. armáda, Západní vojenský okruh
31.08.1978-06.09.1981 náčelník štábu 8. dělostřeleckého pluku, 2. motostřelecká divize, 1. armáda, Západní vojenský okruh
07.09.1981-15.11.1982 zástupce velitele 322. kanónové dělostřelecké brigády, 1. armáda, Západní vojenský okruh
16.11.1982-06.10.1986 velitel 47. dělostřeleckého pluku, 1. armáda, Západní vojenský okruh
07.10.1986-23.10.1989 náčelník raketového vojska a dělostřelectva 1. tankové divize, 1. armáda, Západní vojenský okruh
24.10.1989-31.08.1990 zástupce velitele raketového vojska a dělostřelectva 1. armády, Západní vojenský okruh
01.09.1992-31.08.1993 náčelník štábu 20. mechanizované divize, vojenské velitelství Západ
01.09.1993-30.06.1994 velitel 1. tankové divize, Vojenské velitelství Západ
01.07.1994-18.09.1996 velitel 1. mechanizované brigády, 1. armádní sbor
19.09.1996-29.04.1997 náčelník štábu 2. armádního sboru
01.07.1998-31.08.1999 zástupce velitele Velitelství vojska územní obrany
01.09.1999-31.08.2002 zástupce náčelníka štábu Spojenecké velitelství Sever (AFNORTH)
01.09.2002-16.12.2002 zástupce velitele Velitelství sil územní obrany
17.12.2002-30.11.2003 náčelník Sekce personalistiky Generálního štábu Armády České republiky
01.12.2003-31.01.2006 ředitel odboru mimorezortní spolupráce - zástupce ředitele Sekce personální Ministerstva obrany
Vyznamenání:
Awards:

07.11.2005

Pamětní medaile ČsOL - Československá obec legionářská - III. stupeň Bronzová
Commemorative Medal ČsOL - Czechoslovak legionnaires community - III. degree Bronze
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kubánek, Vladimír: Historie 1. tankové divize (VÚ 3858 Slaný). Brno, Tribun EU 2012
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7261
https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6863
Komunikace s panem generálem (Admin)
URL : https://www.valka.cz/Prokes-Josef-t175234#518059Verze : 4
MOD